Provincie neemt bocht 180° in beroep tegen sloop open dok. ‘Is er sprake van verregaande, en misschien zelfs ongeoorloofde, politieke beïnvloeding?’

Geraardsbergen. In juli 2022 diende Weerbaar Geraardsbergen een beroepschrift in bij de Provincie Oost-Vlaanderen tegen de omgevingsvergunning voor de herinrichting van Den Bleek en de sloop van de open dok. Een maand later werd volgens Weerbaar Geraardsbergen het beroepschrift door de bestendige deputatie ‘volledig en ontvankelijk verklaard, om deze maand plotsklaps te veranderen in ‘onontvankelijk’. Volgens Luc Swartebroeckx wijst dit op ‘verregaande, en misschien zelfs ongeoorloofde, politieke beïnvloeding achter de schermen’. Weerbaar Geraardsbergen wil het er niet bij laten, want ‘de sloop van de Open Dok moet inderdaad worden gestopt’.

‘Eens temeer stellen we vast dat de rechtszekerheid van de burgers in dit land ver zoek is. In juli laatstleden diende Weerbaar Geraardsbergen een beroepschrift in bij de Provincie Oost-Vlaanderen tegen de omgevingsvergunning verleend door de Stad Geraardsbergen voor de herinrichting van Den Bleek en de sloop van de open dok. In augustus werd het beroepschrift bij besluit van de bestendige deputatie volledig en ontvankelijk verklaard. In november vond dan een hoorzitting plaats voor de bestendige deputatie. Opvallend: van de vier gedeputeerden (1 CD&V, 1 Groen, 2 N-VA) nam er amper één de moeite om de hoorzitting bij te wonen en dat in een dossier dat de ganse samenleving van Geraardsbergen aanbelangt…’, geeft Luc Swartebroeckx van Weerbaar Geraardsbergen mee.

Volgens Weerbaar wijzigt de bestendige deputatie begin december plots zijn oorspronkelijk besluit en verandert het beroepschrift op onverklaarbare wijze van ontvankelijk naar onontvankelijk. ‘Opvallend: beiden volkomen tegenstrijdige besluiten werden genomen op grond van exact dezelfde twee artikelen van de vigerende wetgeving… Een administratief rechtscollege dat zijn eigen besluiten vernietigt is ronduit ongezien. Maar misschien is het gewoon een nieuwe manier om de argumenten van de aanvragers niet ten gronde te moeten behandelen, en al zeker niet als die argumenten onweerlegbaar blijken te zijn.’

Volgens Luc Swartebroeckx wijst ‘deze bruuske ommezwaai op verregaande, en misschien zelfs ongeoorloofde, politieke beïnvloeding achter de schermen’. Weerbaar Geraardsbergen wil het er niet bij laten en zal verdere juridische stappen ondernemen: ‘Het zal geld, tijd en energie kosten maar Weerbaar Geraardsbergen overweegt niettemin verdere stappen te ondernemen ditmaal bij een juridisch rechtscollege, ver buiten bereik van elke politieke manipulatie. De sloop van de Open Dok moet inderdaad worden gestopt.De Open Dok moet terug aan de mensen van Geraardsbergen worden geschonken.’

Julien Borremans