Op de foto bij Groen Melle: Tijl De Witte, Kathleen Snyers, Dominique Vandermeersch, Rita Moeraert, Mathieu Van Lancker.

Kathleen Snyers nieuwe fractievoorzitter Groen Melle

Dominique Vandermeersch geeft de fakkel door, maar blijft actief

Kathleen Snyers (44) is vanaf 1 januari 2023 de nieuwe fractievoorzitter van Groen Melle. Ze neemt de fakkel over van Dominique Vandermeersch die zijn politieke activiteiten op een lager pitje zet, maar wel blijft zetelen als gemeenteraadslid. Daarnaast blijft hij zich ook inzetten als lid van de gemeentelijke werkgroep verkeer en de gemeentelijke commissie financiën.

Snyers woont ruim tien jaar in Melle en is sinds deze legislatuur gemeenteraadslid voor Groen. Ze kijkt hoopvol en positief naar de toekomst van Groen Melle:
“De vorige verkiezingsuitslag, die resulteerde in een verdubbeling van onze fractieleden, toont aan dat de Mellenaar vertrouwen heeft in onze partij en gelooft in een nieuw elan in de Melse politiek. Ook zien we dat er de laatste jaren heel wat voorstellen van Groen door de meerderheid werden opgepikt én uitgevoerd: denk maar aan onze voorstellen voor fietsstraten, de vraag voor burgerparticipatie in de inplanting van de nieuwe gemeenteschool, de invoering van herbruikbare bekers op events,  de aandacht voor gendergelijkheid en een bewuste keuze voor vrouwelijke straatnamen, enz.

Stevige fractie kijkt vooruit naar verkiezingen van 2024 
In de komende jaren wil ik met de volledige fractie onze lokale Groen partij verder positioneren. Samen met Mathieu Van Lancker – die sinds november 2022 Thomas Petit vervangt – Tijl De Witte, Dominique Vandermeersch en Rita Moeraert (bijzonder comité voor de sociale dienst – OCMW) wil ik een frisse wind in Melle laten waaien.
Uiteraard ligt mijn uitdaging als fractievoorzitter bij de verkiezingen van 2024. Of het nu een fusie wordt of niet, we zullen focussen op een sterk partijprogramma, waarin de nadruk zal liggen op fietsveiligheid, het behoud van openbare ruimte, meer groen en een betere en meer toegankelijke dienstverlening. Daarbij zullen we ons oor ook te luisteren leggen bij de Mellenaar zelf: wat leeft er bij de hen, welke ideeën hebben zij en hoe kunnen wij hieraan tegemoet komen. Een open en transparant bestuur met inspraak van de burger is en blijft voor Groen topprioriteit.
Tenslotte ben ik Dominique Vandermeersch bijzonder dankbaar voor zijn jarenlange politieke inzet. Zijn ervaring en expertise zijn van onschatbare waarde. Ik ben dan ook erg blij dat hij nog een tijdje aan boord blijft, en mij en de volledige fractie nog ten minste 2 jaar ruggesteunt.”