Parkeren in Zottegem: virtuele bewonerskaarten

Naast de hogere parkeer- en retributietarieven die sinds maandag 16 januari ll. in het Zottegemse stadscentrum en in de ondergrondse parking Oud-College werden doorgevoerd (zie via deze link; op www.zottegem.be/parkeren worden nog de vroegere tarieven gecommuniceerd), is nu ook de virtuele bewonerskaart van toepassing voor wie binnen een blauwe of betalende parkeerzone gedomicilieerd is en makkelijker een parkeerplaats in zijn/haar eigen straat wil vinden.

Dit betekent dat wie over een bewonerskaart beschikt, niet meer verplicht is om die kaart zichtbaar aan de voorruit van de wagen voor te leggen. Omdat de nummerplaat van de wagen opgenomen is in het digitaal systeem van de parkeerfirma waarmee de stad samenwerkt, riskeert de eigenaar van de wagen én bezitter van een bewonerskaart dan ook geen retributie, verzekert schepen van verkeer en mobiliteit Cynthia Van den Steen. Voor fysieke bewonerskaarten die reeds uitgereikt werden, gebeurt deze omschakeling automatisch. Wie een nieuwe bewonerskaart aanvraagt, zal voortaan geen fysieke kaart meer ontvangen maar enkel nog een bewijs van aankoop.

Voor aanvraag van een bewonerskaart kan men terecht in de parkeerwinkel Streeteo in de ondergrondse parking Oud-College (verdieping -1, voetgangersingang via de Heldenlaan / op maandag van 14 tot 19 uur, op dinsdag van 9 tot 13 en 14 tot 16 uur, op vrijdag van 10 tot 13 en 14 tot 17 uur).of online via be.streeteo.com/nl/Cities/ZOOW. De virtuele bewonerskaart is onmiddellijk na goedkeuring van de aanvraag geldig voor één jaar. Per domicilieadres kunnen twee bewonerskaarten worden toegekend (de eerste kaart kost 34,50 euro, de tweede 70 euro).