Stéphan Bourlau: ‘Kostenplaatje Kenniscentrum en Lelie dreigt op te lopen tot 20 miljoen euro.’ Schepen Panis reageert.

Beeld: stad Geraardsbergen

Geraardsbergen. Volgens Stéphan Bourlau (Het Alternatief) zal de kostprijs van het Kenniscentrum en de renovatie van de Lelie nog verder oplopen door de prijsherzieningssindex en de extra kosten die worden gemaakt. ‘Bovendien moet de Lelie nog volledig gerenoveerd worden en dan is er nog de afwerking rond het gebouw. De kost van het totale plaatje dreigt op te lopen tot 20 miljoen euro.’ ‘Op elk moment zijn en worden de overheidsopdrachten nageleefd’, laat schepen Ann Panis (Open Vld) weten. Opgeteld komen we aan een kostenplaatje – tot nu toe – van 13,27 miljoen euro.

In september 2022

Ann Panis

werd officieel meegedeeld dat de totale kostprijs van het kenniscentrum werd begroot op 15.127.693,57 euro, maar door de exploderende inflatie moest dit bedrag toen met 835.000 euro worden vermeerderd. Maar gezien de woekerende inflatie is de vraag of het budget niet nog eens moet worden bijgesteld. Volgens Stéphan Bourlau is de rekening onvolledig.

‘Overheidsopdrachten worden nageleefd’
‘Uit de berekeningen die we maakten op basis van o.a. het meerjarenplan kwamen we op meer dan 20 miljoen euro uit’, merkt raadslid Bourlau op. Nuus legde de berekeningen voor aan het stadbestuur. Schepen Ann Panis (Open Vld) liet weten dat dit cijfer niet klopt en overdreven is. Wat het uiteindelijke kostenplaatje wordt, wordt niet vermeld. Maar schepen Ann Panis geeft wel een overzicht van de gedane kosten: ‘Als we de opsplitsing volgens functie maken, komen de huidig geraamde kosten van al de drie fases samen, inclusief meerkosten en erelonen, op ongeveer 6,66 miljoen euro voor de nieuwe bibliotheek, op 3,16 miljoen euro voor het centraal archief van stad en OCMW en op 3,45 miljoen euro voor de nieuwe kantoren. Bij de bouw van het Ontmoetingscentrum gebeuren per fase openbare aanbestedingen.

Op elk moment zijn en worden de overheidsopdrachten nageleefd.’ Opgeteld komen we aan een kostenplaatje – tot nu toe – van 13,27 miljoen euro. ‘Om deze investering te realiseren/financieren zullen zowel de verouderde bibliotheekgebouwen en het OCMW gebouw in de Kattestraat op termijn verkocht worden’, liet de schepen in het verleden al weten.

Schepen Ann Panis wijst er wel op dat de renovatie van de Lelie – het historisch pand naast het politiegebouw – een apart project is. ‘Momenteel wordt aan dit project een verdere invulling gegeven, zodat de ramingen kunnen verfijnd worden’, vult de schepen aan.

Stéphan Bourlau

Kosten lopen op
Volgens Stéphan Bourlau is het kostenplaatje van schepen Panis onvolledig; ‘Voor perceel IV (omgevingswerken) is er een bedrag ingeschreven van 466.964 euro. Daarenboven wordt voor de afwerking van de Lelie in het meerjarenplan een bedrag van 2,4 miljoen euro voorzien, zonder meubilair. Voor perceel V – los meubilair van het Kenniscentrum – wordt voorlopig een extra bedrag van 725.000 euro voorzien. Met andere woorden, er is in het meerjarenplan 5.751.197 euro ingeschreven voor 2023, 2024 en 2025.’

Raadslid Bourlau vreest trouwens dat de kosten nog verder zullen oplopen: ‘Voor de binneninrichting en de techniek van het gebouw is er op één maand tijd 105.000 euro extra bijgekomen.’

Tot slot, er wordt geen parkeerplateau op de site voorzien. ‘Op de site van het Administratief centrum komt geen parkeerplateau’, aldus schepen Van Trimpont (mobiliteit). ‘In het kader van het mobiliteitsplan worden de parkeergelegenheden van het volledige stadscentrum mee in kaart gebracht en geoptimaliseerd waar mogelijk.’ Raadslid Bourlau vraagt zich af of er wel een ernstige mobiliteitsstudie is gebeurd. ‘Het kenniscentrum zal heel wat verkeer met zich meebrengen. Ik betwijfel sterk of de plannen daarop voorzien zijn. Het Kenniscentrum komt immers op de site waar vandaag al het administratief centrum, de politie, de brandweer en het jeugdcentrum De Spiraal huizen.’

In de loop van 2023 wordt het Kenniscentrum geopend.

Julien Borremans