ingezonden foto

Werken Leie&Schelde: LANCERING DIGISTROOM

sociale economie uit de regio De Pinte, Deinze, Destelbergen, Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte

Woensdag is tijdens het Werken Leie&Schelde netwerkmoment – met zo goed als alle actoren uit de sociale economie uit de regio De Pinte, Deinze, Destelbergen, Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte – het project Digistroom voorgesteld. De voorstelling vond plaats bij Demival in Deinze.

ingezonden foto

De afgelopen jaren hebben veel lokale besturen en diverse instanties zich ingezet om via diverse digitaliseringsprojecten de digitale kloof te helpen verkleinen. Nu de Vlaamse Overheid, departement. Werk en Sociale Economie, via het project ‘Digibanken’ een kans bood om de krachten te bundelen,
nam Werken Leie&Schelde het initiatief om een globale strategische visie te ontwikkelen en om alle digitale projecten in het werkingsgebied te stroomlijnen, zodat een globale aanpak kan worden uitgerold.
Een voortraject werd in het najaar 2022 ingediend bij het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie en het kreeg een goedkeuring eind 2022. Intussen wordt reeds gewerkt aan het Digihulp-portaal, een online platform dat alle informatie zal bevatten voor zowel toeleiders als aanvragers.

Het Digibankproject richt zich tot alle burgers, maar in het bijzonder tot de meest kwetsbare inwoners (18+jaar) die woonachtig zijn in de werkingsregio. Met de oprichting van lokale digibanken wil de Vlaamse overheid kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf.

Onder de lokale naam Digistroom zal Werken Leie&Schelde één van 12 Oost-Vlaamse Digibank projecten coördineren. In totaal kent Vlaanderen nu 54 Digibanken in 219 Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten.

Waar zal Digistroom actief zijn en wie werkt er hoe aan mee?

De werkingsregio van Werken Leie&Schelde omvat 9 lokale besturen: De Pinte, Deinze, Destelbergen, Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte. Er is bewust gekozen voor een goede spreiding van de Digiclubs (de fysieke one-stop-digitale informatiepunten in vnl. bibliotheken). Elk lokaal bestuur zal beschikken over een Digiclub. Meer zelfs, in lokale besturen met een lokaal dienstencentrum zal een bijkomend punt ingericht worden dat zich richt op de iets oudere bevolking (Destelbergen, Deinze, Merelbeke en Nazareth).
Ook in de welzijnsschakel de Zonnebloem in Nevele (Deinze) en MIA, de sociale kruidenier in Merelbeke, zal een Digiclub aanwezig zijn. In totaal zal men dus in de regio op 15 plaatsen (15 Digiclubs) terecht kunnen voor alle digitale vragen.

Wat zijn de doelstellingen voor welke doelgroepen van Digistroom?

In het werkingsgebied van Digistroom zullen de burgers dus in 15 Digibanken terecht kunnen voor
drie zaken:
het voorwaardelijk ontlenen van een laptop of tablet (er wordt bekeken of ook
andere devices ter beschikking moeten gesteld worden)
het volgen van opleidingen of workshops rond digitale vaardigheden, zoals bv.
gebruik van Smarschool voor de ouders
individuele begeleiding bij het gebruik van online dienstverlening, zoals bv. Tax-on-
web

Communicatie en timing

De eerste vier maanden van 2023 zal gewerkt worden aan het opzetten en visualiseren van Digistroom en zal er vanuit Deinze Industrie, opdrachtgevende partner voor Digistroom/inzameling IT een wervingscampagne opgezet worden.
In maart/april 2023 zou Digibanken Vlaanderen een algemene campagne voeren en Digistroom zal zich baserend op deze campagne, een lokale campagne ontwikkelen, om ook te starten in maart/april/mei 2023. Deze campagne zal breed gevoerd worden via media zoals website, folders en regionale radio. Het finale doel is dat Digistroom verankerd wordt in de reguliere werking. De lokale besturen werken al hard aan digitale inclusie en de besturen beschikken reeds over computerruimtes. Binnen deze ruimtes komt vaak de vraag voor ondersteuning, die nu niet structureel kan worden gegeven en het aanbod is nu niet afgestemd op elkaar. Het doel is om de werking en de overlegstructuren te verankeren in de reguliere werking. De digitale noden blijven immers groot en het aanbod blijft evolueren.