© Facebook vzw Helder Water

10.000 euro voor klimaatacties door Zottegemnaars

Vanuit de betrachting om samen met de inwoners te streven naar een positieve klimaatimpact en hen actief te betrekken bij het bouwen aan een duurzaam Zottegem, voorziet de stad voor de tweede keer ook dit jaar een bedrag van 10.000 euro als ‘burgerbudget voor klimaatacties’. Zowel inwoners en verenigingen als scholen en bedrijven kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Uit de voorstellen die vorig jaar werden ingediend, zijn de twee ‘winnende’ projecten momenteel aan hun uitvoering toe: de inrichting van een klimaatvriendelijke speelplaats in basisschool De Groene Poort in Sint-Maria-Oudenhove en de vergroening van de dorpskern in Elene door de inrichting van het Molenwaterparkje (zie foto; lees hierover in een eerder NUUSbericht via deze link). Ditmaal kunnen de projectvoorstellen ingediend worden tot en met 11 april. De voorstellen moeten kaderen binnen deze vier grote thema’s: vergroening of bebossing, renovatie en hernieuwbare energie, water en droogteproblematiek, en duurzame mobiliteit. Eerst zal op basis van verschillende criteria nagegaan worden welke van alle ingediende voorstellen in aanmerking komen en daarna worden alle weerhouden voorstellen beoordeeld door een onafhankelijke jury. De beslissende stem is uiteindelijk voor de Zottegemnaar. De voorwaarden waaraan een project moet voldoen, zijn terug te vinden in een reglement dat ook via onderstaande link kan geraadpleegd worden.

Dit hele burgerbudget-project verloopt overigens volledig via het digitale inspraakplatform van de stad op zottegem.be/burgerbudgetklimaat, zowel voor het indienen van voorstellen als om het project mee te volgen (ook mogelijk door mensen die geen voorstel indienen) als om te stemmen. Een profiel aanmaken is wel noodzakelijk.