© Politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem

Resultaten verkeerscontroles in februari in PZ Zottegem/ Herzele/Sint-Lievens-Houtem

In een eerder NUUS-artikel (zie via deze link) hebben we al bericht over de resultaten van de snelheidscontroles die, naar aanleiding van de Verkeersveilige Dag in heel Oost-Vlaanderen, op 27 februari ll. ook in de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem uitgevoerd werden en waarbij bijna 25 % van de gecontroleerde bestuurders een te zware voet bleek te hebben. Daarnaast werden binnen deze politiezone tevoren in de voorbije maand februari ook nog een aantal andere verkeersacties gehouden (die telkens op één thema gefocust maar niet tot dat thema beperkt zijn). Zo kan er bijvoorbeeld tijdens een ‘actie beschermkledij’ ook gecontroleerd worden op alcohol en drugs. Hierna de resultaten:

  • ZWAAR VERVOER

Op 3 februari tussen 7u30 en 11u30 voerde de verkeersdienst een controle op zwaar vervoer uit langs de Europaweg (N42) in Zottegem. Hierbij werden 14 vrachtwagens/gelede voertuigen gecontroleerd. Alle bestuurders legden een negatieve ademtest af. Wel werden er twee PVW’s (proces-verbaal van waarschuwing) uitgeschreven en gebeurden er vier OI’s (onmiddellijke intrekking van rijbewijs): twee wegens ontbrekende technische eisen, vier wegens inbreuken tegen rij- en rusttijden en inbreuken tegen de regels voor uitzonderlijk vervoer.

  • BEMANDE SNELHEIDSCONTROLES ZONDER ONDERSCHEPPING

Op 3, 13 en 16 februari vonden op vijf locaties bemande snelheidscontroles zonder onderschepping plaats. Van de in totaal 1.839 passanten reden 338 (18.38%) bestuurders te snel en werden geflitst. Dit zijn de cijfers per locatie: in Herzele langs de Provincieweg 61 geflitst op 762 passanten en in de Eikestraat 55 op 153; in Sint-Lievens-Houtem langs de Wettersesteenweg 53 op 355 en in Bruisbeke 102 op 249, in Zottegem in de Oombergenstraat 67 op 320.

  • ALCOHOL- EN/OF DRUGGEBRUIK ACHTER HET STUUR

Op 4 februari richtte een actie zich op het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. Er werden 182 pre-ademtests afgenomen, 12 (6,6 %) ervan bleken positief. In twee extreme gevallen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Daarnaast werd één bestuurder betrapt op rijden onder invloed van drugs. Ook hij moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren. Ook werden nog andere verkeersinbreuken vastgesteld zoals een vervallen technische keuring, een niet-ingeschreven en niet-verzekerd voertuig en het niet-dragen van de veiligheidsgordel. Hiervoor werd telkens een PVW uitgeschreven.