Acteurs gezocht om mee te spelen in theaterstuk ‘De novelle van Brecht en Belle’

Over liefde en molens

Molenaar Michel Christiaens schreef, geïnspireerd door het Oosterzeelse molenpatrimonium en in het kader van het project ‘Balegem 900’: ‘De Novelle van Brecht en Belle’. Het theaterstuk zou aanvankelijk opgevoerd worden in de zomer van 2020, maar het vermaledijde coronavirus gooide roet in het eten. Het is 10 jaar geleden dat de Balegemse Klepmolen werd gerestaureerd. Gezien de rol van de molen in het toneelstuk besloot men het stuk toch nog op te voeren op 8 en 9 september 2023 in onze enig mooie Oosterzeelse cultuurtempel De Kluize. Molenaar Michel Christiaens en Antoine Van De Velde, regisseur en doorknede toneelspeler  bij de Koninklijke toneelvereniging Sint – Martinus Balegem zetten hun schouders onder het project.
Zin om mee te spelen in ‘De novelle van Brecht en Belle’? Zeven mannen en zes vrouwen (alle leeftijden), 1 vrouw en 1 man (20 – 30 jaar), en een vijftal figuranten krijgen een unieke kans om mee te spelen in zes scenes en één epiloog. De scenes gaan van 3 tot 7 bladzijden. Tekstueel varieert het van 2 bladzijden tot 14 bladzijden naargelang de rol. Men gaat op zoek naar acteurs met ervaring, en spelers zonder ervaring, durf de stap te zetten en speel mee in dit unieke project. Doen! De repetities worden na onderling overleg ingepland in april, mei, juni om einde augustus de draad weer op te nemen. Beslis snel en stel je kandidatuur via cultuur@oosterzele.be of via 09 / 363 83 30.
‘De novelle van Brecht en Belle’ gaat over liefde en molens maar ook over een vete tussen twee molenaarsfamilies die meerdere generaties beslaat. Er moeten twee jonge mensen aan te pas komen die meer in het licht in elkaars ogen hebben dan aan de donkerte uit het verleden, plus een dramatische gebeurtenis om enig licht in de zaak te brengen. Dit is het beknopte verhaal.
In 2020 was het 900 jaar geleden dat Balegem voor het eerst schriftelijk werd vermeld. Een werkgroep werkte een hele sliert evenementen uit. Het opvoeren van een toneelstuk behoorde tot de plannen. Ex – schepen Paul Cottenie reikte een gegeven aan: een vete tussen twee molenaarsfamilies. En dan kwam corona. De mooie plannen werden gecanceld. Gelukkig wordt het toneelstuk weer opgevist. Het is tien jaar geleden dat de Klepmolen vakkundig werd gerestaureerd. Hij kreeg al zijn glorie terug. Gelukkig kan Oosterzele rekenen op drie molenaars, waaronder Michel Christiaens, die de Klepmolen draaiende houden. Zijn belangstelling voor molens strekt zich uit over vele jaren, hij geraakte gestaag in de ban van ‘molens’. Zijn opleiding in de mechanica maakte het nog wat fascinerender. Dat eeuwenoude mechanisme dat werkte en zwoegde , een molenaar die fier is op zijn molen, het sprak hem aan. Michel wilde ook molenaar worden. Met succes werd hij molengids én molenaar. Maar hij heeft nog meer in petto, schrijft toneelteksten en een paar jeugdboeken voor de jeugd. Tegen de achtergrond van 30 jaar amateurtoneel als speler en als vrijwillig molenaar, was de uitdaging om zelf een stuk te schrijven met een molen als achtergrond niet te weerstaan.
Schepen Orville Cottenie is opgetogen dat hij voor het project kan rekenen op Michel Christiaens én Antoine Van De Velde. Een naam die klinkt als een klok in het amateurtoneel. 54 jaar op de planken, meer dan een halve eeuw gebeten door de toneelmicrobe. Alle rollen kan hij aan: koster, knecht, gigolo, bedelaar, boer, meid, cafébaas, tuinman,…Regisseur bij Koninklijke Toneelvereniging Sint – Martinus Balegem en Toneelgezelschap Velzeke. (marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle).