Verbeteringen in kinderopvang in Oosterzele

Evaluatietraject wordt versneld uitgevoerd

De voorbije weken was er veel te doen rond wat zich voordeed in opvanglocatie Olio. De schokkende beelden die in de media te zien waren hebben ertoe geleid dat die opvang intussen definitief is gesloten door het OCMW. Voor de ouders die (tot voor kort of vroeger) een kindje lieten opvangen in Olio, heeft dit een grote emotionele impact. Het heeft een grote groep ouders ook achtergelaten zonder opvang.

Daarom hebben we in de eerste fase alles op alles gezet om die ouders op te vangen en oplossingen aan te reiken. Zo is recent een noodopvang ingericht waar de ouders voor minstens een jaar kunnen op rekenen.

‘Ook jij bent aangesloten bij OCMW Oosterzele als kinderopvanglocatie. We beseffen zeer goed dat de recente situatie je met vragen achterliet. Wellicht toonden ouders van kindjes die jij opvangt zich ook bezorgd over hoe jij hun kind opvangt, waardoor die situatie je ook om die reden persoonlijk raakt’.

Het spreekt voor zich dat de recente gebeurtenissen in kinderopvang Olio ervoor zorgen dat het Agentschap Opgroeien onze werking op het gebied van kinderopvang nu grondig screent. Elementen uit het verleden, acties om bij te sturen, het verloop van de sluiting van Olio … zijn nu het voorwerp van analyse en onderzoek. Het Agentschap Opgroeien heeft onze organisatie een aanmaning gestuurd om snel enkele verbeteringen door te voeren, op een duurzame manier. Het gaat daarbij over zaken zoals personeelspermanentie, crisisprocedures en communicatie over de opvanglocaties heen. Onze organisatie kijkt met een kritische blik naar zichzelf en analyseert feedback. We werken aan een plan van aanpak, met onder meer acties om jou te ondersteunen. We laten ons daarvoor bijstaan door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en voeren daarover gesprekken met het Agentschap Opgroeien. Los van de recente gebeurtenissen waren we intern al aan het analyseren wat onze taken als organisatie zijn in het kader van kinderopvang en hoe we dat het best doen. Dat evaluatietraject voeren we nu versneld uit. We willen je hiermee informeren over het verdere verloop na wat gebeurde. We benadrukken vooral dat we alle verbetermogelijkheden aangrijpen in het belang van alle kinderen en medewerkers van onze opvanglocaties. Zodra meer duidelijk is, informeren we je zo snel mogelijk over de concrete stappen die we daarin zetten. Bedankt om je intussen elke dag weer in te zetten om de kindjes die je zijn toevertrouwd met veel zorg op te vangen. Want meer dan ooit waarderen we dat erg’, duiden burgemeester Johan Van Durme en schepen OCMW Els De Turck. (mvdv, foto’s ddl).