N-VA Oosterzele wil verplichte gemeenschapsdienst aanbieden voor langdurig werklozen in Oosterzele

N-VA Oosterzele wil dat de gemeente de mogelijkheid tot verplichte gemeenschapsdienst aanbiedt in Oosterzele. Op 1 januari 2023 voerde de Vlaamse Regering de ‘verplichte gemeenschapsdienst’ in. Zo wil men langdurig werklozen die meer dan twee jaar zonder job zitten, inschakelen voor maatschappelijk relevante taken. De Vlaamse overheid voorziet een opstartfinanciering voor lokale besturen die leerwerkplekken ter beschikking stellen en faciliteren. “N-VA Oosterzele wil dat de gemeente die stap zet. “Zo kunnen werklozen opnieuw sociale vaardigheden en het nodige arbeidsritme verwerven. Dit kan een belangrijke opstap zijn richting een passende job op de gewone arbeidsmarkt”, klinkt het bij N-VA Oosterzele.  

 Wie meer dan 2 jaar zonder job zit, kan vanaf 1 januari 2023 voor VDAB verplicht worden om laagdrempelige en kleinschalige taken uit te voeren bij lokale besturen, vzw’s en scholen. De prestaties bedragen voor een periode van maximaal 6 maanden minstens 32 uur gemeenschapsdienst per maand of 2 halve dagen per week en maximaal 64 uur gemeenschapsdienst per maand. Tijdens de gemeenschapsdienst wordt gewerkt aan de generieke competenties en wordt een arbeidsritme opnieuw opgebouwd.

Om voldoende werkvloeren ter beschikking te stellen voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt rekent de Vlaamse overheid op steden en gemeenten. “We laten langdurig werkzoekenden niet aan hun lot over en vragen aan het gemeentebestuur om er mee de schouders onder te zetten en gemeenschapsdienst ook in Oosterzele aan te bieden”, zo luidt de boodschap van N-VA Oosterzele.