Opvallende nieuwbouw voor Sint-Paulusinstituut in Herzele

Het Sint-Paulusinstituut in de Burgemeester Matthysstraat vlakbij de burcht in Herzele heeft aan nieuwbouw in gebruik genomen. Het futuristisch ogend gebouw met grote glaspartijen en witte contouren moet de school wapenen voor de uitdagingen van het  secundair onderwijs van de toekomst.

“Met steeds nieuwe bouwprojecten in 1995, 2004, 2010 en 2019. kon de vzw Vrij Katholiek Onderwijs in Herzele een antwoord bieden aan de noden van een steeds groeiende schoolpopulatie, van 301 leerlingen in 1995 naar 719 vandaag. In 42 volledig uitgeruste moderne vaklokalen en laboratoria die ruim voldoen aan de vele veiligheidsvoorschriften en aan de uitgebreide ICT-aanbevelingen, kunnen leraren en leerlingen leren en werken volgens de huidige pedagogische inzichten en leerplannen. Het Sint-Paulusinstituut biedt richtingen aan met Latijn, moderne talen, sterke wiskunde, wetenschappen en economie in de doorstroom en dubbele finaliteit”, licht de directeur van het Sint-Paulusinstituut Inge De Laet toe. “Onze nieuwe blok V, die begin maart ingezegend werd door Z.E.H. Pol Dreelinck, voormalig deken van Herzele en lid van het schoolbestuur, is energieneutraal. Andere blokken zijn overigens al heel lang voorzien van zonnepanelen. Omdat men snel over de nieuwe klassen wilde beschikken, zag de vzw vrij katholiek onderwijs te Herzele zich genoodzaakt om dit jongste bouwproject te financieren zonder inbreng van AGION, het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs. Een lening van KBC maakte het uitdagend project van architect Marc Ottoy en een realisatie door Monument-Vandekerckhove mogelijk. Vanuit het Sint-Paulusinstituut willen we trouwens het gemeentebestuur van Herzele van harte bedanken voor de fijne samenwerking. Om het nijpend lokalentekort op te vangen, konden de leerlingen immers tijdens de bouwwerken opgevangen worden in de klassen van de muziekacademie.”