Sluikstorten blijft een grote ergernis! In 2022 werden minder sluik- of zwerfvuildossiers opgemaakt dan in 2021

Elke dag wordt er minstens 1.138 kilogram afval gedumpt in de Ninoofse vuilbakken, straten, velden, bermen en grachten. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Ilse Malfroot (Forza Ninove) opvroeg. Het totaalbedrag in euro aan boetes dat werd geïnd in 2022 bedraagt ongeveer 8.800 euro. Ilse Malfroot drong tijdens de gemeenteraad aan op een snelle en actieve bestraffing, desnoods via gas-vaststellers die op bepaalde plaatsen in de auto zitten te wachten tot vuil wordt gedumpt, om de pakkans van vervuilers te vergroten. Momenteel is de burger gefrustreerd omdat het niet de vervuiler is die betaalt, maar wel de brave belastingbetaler die de rekening gepresenteerd krijgt.

Vorig jaar haalden de arbeiders van de gemeente Ninove 57,5 ton aan sluikstorten op, werd 135 ton gedumpt in openbare vuilbakjes (want ja, heel wat inwoners lozen dagelijks hun afval in de kleine stadsvuilbakjes) en werd bijna 223 ton vuil opgeveegd. Het aantal ligt in realiteit nog een pak hoger want ook het bedrijf SOGA, de Ninoofse zwerfvuiljagers, en andere lokale groepen halen zwerfvuil op. Mogelijks leiden de hoge tarieven voor de ophaling van afval tot meer achterlaten van afval, hoewel de schepen dit betwist. Het aantal opgehaald vuilnis uit de vuilbakjes steeg van 87 320 kilo in 2021 naar 135 030 kilo in 2022.

De maatschappelijke jaarlijkse kost aan afvalverwerking die aan Ilva wordt betaald (o.b.v. het tarief dat in 2021 werd aangerekend) loopt op tot bijna 50 000 euro, exclusief de personeelskost gerekend voor de arbeiders die zich dagelijks inzetten om overbodig afval te ruimen.

Sluikstorten leidt tot ergernis bij 45% van de Ninovieters, zo blijkt uit de burgerbevraging die werd uitgevoerd tussen 24 februari en 31 maart 2022.

In 2022 werden 50 GAS boetes uitgeschreven, waarvan 5 door de politie en 45 door de gemeentelijke vaststellers.. Door de lokale politie werden 19 PV’s opgesteld. Een totaal dus van 69 dossiers voor 2022, oftewel 17minder dan 2021. In slechts 2 gevallen konden sluikstorters in 2022 worden betrapt aan de hand van een geplaatste camera. In 41 gevallen werden overtreders betrapt door het doorzoeken van het zwerfvuil/sluikstort. Deze cijfers tonen aan dat de stad wel degelijk inspanningen doet om overtreders te betrappen, maar het zou nog beter kunnen.

Ilse Malfroot vroeg op de gemeenteraad om meer in te zetten op actieve betrapping, zodat de pakkans wordt vergroot, en meer vervuilers onmiddellijk kunnen worden bestraft. Ze vraagt tevens een snelle inning van de boetes zodat een deel van de maatschappelijk kost wordt gerecupereerd en overtreders niet ongestraft blijven.