Kwart van de wachtlijst voor een sociale woning zijn eenoudergezinnen

"Sociale verhuur door private eigenaars kan een oplossing bieden"

Er wachten momenteel 1.200 Aalsterse gezinnen op een sociale woning, gezinnen met een domicilieadres in Aalst. Een kwart van deze wachtlijst zijn eenoudergezinnen met minstens één minderjarig kind. Veel van deze gezinnen wonen momenteel in slechte omstandigheden of hebben geen eigen woning. Ze wonen in een onbewoonbaar verklaarde woning, worden tijdelijk opgevangen bij vrienden of familie, slapen in noodopvang of leven op straat.

Eenoudergezinnen hebben vaak een wankele positie als huurder met slechts één inkomen, en hebben tegelijkertijd nood aan voldoende woonruimte voor hun kinderen. Om deze gezinnen te helpen in hun zoektocht naar een stabiele thuis, werd het project (T)huis gezocht opgericht, met de steun van het Kinderarmoedefonds. Het project is een samenwerking tussen Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Zuid-Oost-Vlaanderen en Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen, en richt zich op de ondersteuning van kwetsbare eenoudergezinnen in Aalst.

Ondersteuning op maat van eenoudergezinnen
Het project wil betaalbare woningen inhuren van private verhuurders en deze doorverhuren als sociale woning aan kwetsbare eenoudergezinnen. Daarnaast krijgen de alleenstaande ouders en hun kinderen ondersteuning op maat van een huurbegeleider en een themawerker wonen. Zij doorbreken hun isolement, bouwen netwerken op en versterken hun situatie op verschillende levensdomeinen zoals school, vrijetijdsbesteding of werk.

Doordat de wachtlijst voor een sociale woning alleen maar stijgt, blijft (T)huis gezocht op zoek naar eigenaars die een woning willen verhuren. Dat kan gaan van een tweede woning die ze nu op de private huurmarkt aanbieden, woningen die iemand heeft geërfd en heeft gerenoveerd, of panden als vastgoedinvestering. “Verhuurders weten vaak niet dat ze hun woning ook sociaal kunt verhuren en dat het heel wat voordelen biedt, en zetten daarom niet de stap richting een sociaal verhuurkantoor,” zegt Lieve DeSmet, teamcoördinator huurbegeleiding bij het SVK. Op dit moment zijn er in Aalst al 178 panden van private eigenaars ingehuurd en als sociale woning doorverhuurd, waarvan bijna 40% aan eenoudergezinnen.

Copyright SVK Oost-Vlaanderen Jean-Pierre en Marijke verhuren ook een appartement aan het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen. “We wilden voor de maatschappij iets doen. Doordat je je woning sociaal verhuurt, is de maandelijkse huur iets lager, maar dat kleine verschil recupereren we met de verminderde registratierechten en het verlaagde kadastraal inkomen. Tot nu toe zijn we heel tevreden over de samenwerking.”

(T)huis gezocht

(T)huis gezocht is een project tussen Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen en Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen dat drie jaar de steun krijgt van het Kinderarmoedefonds. Het project wil kwetsbare eenoudergezinnen in Aalst ondersteunen richting een betere woon- en levenskwaliteit.

Website: www.thuisgezocht.be