Postgebouw en Freinetschool moeten plaats maken voor appartementsgebouw met kantoorruimtes

Groen ergert zich blauw: ‘De stad heeft te weinig oog voor sociale woningen.’

Geraardsbergen. Het gewezen postkantoor aan de Kaai moet plaatsmaken voor een nieuw appartementsgebouw. Het Freinetonderwijs heeft er momenteel haar secundair onderwijs in ondergebracht en moet volgend schooljaar uitkijken naar een andere locatie. Volgens Groen lijdt Geraardsbergen aan ‘appartementisering’ en heeft de stad te weinig oog voor sociale woningen.

Op de locatie van het huidige postgebouw komt een flatgebouw met zestien wooneenheden, aangevuld met drie kantoorruimtes en een binnenplein met een tuin. Er komt ook een ondergrondse parking met twintig parkeerplaatsen.
Het openbaar onderzoek werd op vrijdag 14 april afgesloten en uiterlijk op 21 juni beslist het schepencollege over de vergunning. Kort daarna starten de werken.

Tot voor kort deed het gebouw dienst als postkantoor met naast een lokettenzaal ook een sorteercentrum. Het sorteercentrum vond onderdak op het industrieplein te Schendelbeke. De lokkettenzaal verhuisde naar een gebouw in de Brugstraat.

Exact een jaar geleden nam de Keerpuntschool van het Freinetonderwijs haar intrek in het leegstaande postgebouw, waar er veertig leerlingen schoollopen. Vanaf 1 september kijkt de school uit naar een ander gebouw in het centrum van de stad. Deze keer met een tuin, valt bij de directie te horen.

Groen ergert zich blauw
Groen heeft in het verleden verschillende keren haar ongenoegen laten blijken: ‘Dit project richt zich tot de gegoede middenklasse. Gezinnen met een laag inkomen laat men links liggen’, meent Patrick Franceus van Groen. ‘Geraardsbergen stelt zijn deuren liever open voor promotoren die enkel maar oog hebben om zoveel mogelijk woonentiteiten te voorzien.’

‘Vroeger kwam alleen maar laagbouw voor, nu verrijzen bouwsels die boven alles uittorenen. De visie ‘hoger bouwen’ wordt gebruikt als alibi om dit te rechtvaardigen. In de woonstudie die opgemaakt werd in voorbereiding van “de afbakening van het kleinstedelijk gebied” kan men evenwel lezen dat Geraardsbergen geen nood heeft aan bijkomende woningen en dat men zich beter zou richten op renovatie’, stelt Patrick Franceus vast.

Groen Geraardsbergen heeft in het verleden altijd gepleit voor meer sociale huurwoningen. ‘Bij alle (grote) nieuwbouwprojecten zouden er verplichte quota moeten opgelegd worden voor sociale huisvesting’, besluit Patrick Franceus.

Julien Borremans