Nieuwe dierenwelzijnsraad nu definitief van start in Zottegem

De laatste jaren is het belang van een diervriendelijk beleid gaan toenemen en vanuit dat algemeen besef kwam er ook in Zottegem het idee om een dierenwelzijnsraad in het leven te roepen. Reeds in de gemeenteraadszitting van 21 september 2020 werden de nodige statuten goedgekeurd en werd een oproep gedaan met het oog op de samenstelling ervan maar de eigenlijke oprichting bleef daarna uit, naar verluidt omwille van de coronacrisis. In de gemeenteraad van 16 mei van vorig jaar werd dan toch de samenstelling van dit nieuwe adviesorgaan goedgekeurd en nu nog eens bijna een jaar later is de dierenwelzijnsraad met een eerste vergadering effectief van start gegaan, onder de bevoegdheid van schepen Evert De Smet.

In de dierenwelzijnsraad krijgen een tiental Zottegemse dierenliefhebbers een stem in het beleid rond dierenwelzijn. Evelien Eylenbosch en Lien De Croock werden respectievelijk tot voorzitter en ondervoorzitter verkozen. De dierenwelzijnsraad zou minstens twee keer per jaar bijeenkomen en het is de bedoeling dat deze adviesraad mee een rol gaat spelen in het uitbouwen van het beleid rond dierenwelzijn. Zo kan de dierenwelzijnsraad aangeven waarbij het dierenwelzijn in het gedrang komt en/of het stadsbestuur adviseren rond concrete acties die het welzijn van dieren kunnen bevorderen. Ook kan de dierenwelzijnsraad zelf initiatieven nemen zowel ter preventie als voor hulp aan dieren in nood zoals bv. de opstart van een lokaal meldpunt voor dierenmishandeling. Hiervoor laat de dierenwelzijnsraad zich bijstaan door Joris Boone, ook wel bekend als de Catman van dierenrechtenorganisatie GAIA, die overigens nog in de komende zomer met de Catmobiel naar Zottegem zal afzakken om de eigenaars van een kat te sensibiliseren en informeren over de verplichting om hun dier te laten castreren of steriliseren.