Open Vld plus, Groen en N-VA Oosterzele dringen aan op ontslag van OCMW-voorzitter Els De Turck

Nadat het OCMW Oosterzele opnieuw een zware terechtwijzing heeft ontvangen van het Agentschap Opgroeien, dringen Open Vld plus en, Groen en N-VA aan op het ontslag van Els De Turck. Als voorzitter van het OCMW, bevoegd schepen en lid van het Vast Bureau is ze als beleidsmaker de voorbije jaren té nalatig geweest, in een dossier dat iedereen zou moeten raken, namelijk het welzijn van de allerkleinsten. “Het is tijd om daarin haar politieke verantwoordelijkheid te erkennen en zelf op te stappen,” stellen de 3 partijen gezamenlijk.

In een dossier als dat van de kinderopvang hopen we dat iedereen inziet dat het maar om één kwestie draait: politieke verantwoordelijkheid durven opnemen voor wat de voorbije weken, maanden en jaren is misgelopen. Voor ons is het duidelijk dat de gemeentelijke administratie de voorbije weken dag en nacht hard werkt om de problemen te remediëren. Hiervoor wensen we uitdrukkelijk onze dank uit te spreken. Maar er zijn in het verleden politieke fouten gemaakt. Deze kaarten we aan.

Voor Open Vld plus, Groen en N-VA is het duidelijk dat de schepen de voorbije jaren amper het gevoerde opvangbeleid analyseerde of evalueerde en niet voldoende de ernst heeft gezien van een aantal problemen. Ze heeft – door niet actief te handelen – ouders in de waan gelaten dat hun kinderen steeds in een veilige omgeving waren. Incidenten doorheen de jaren (2015, 2019, 2020 en de voorbije maanden) waarvan de schepen op de hoogte was, werden stil gehouden. Aan remediëring werd onvoldoende gewerkt.

Uit inspectieverslagen van het Agentschap Opgroeien aan het OCMW, maken we bovendien op dat er “de administratie reeds lange tijd bezig is met het aankaarten van de uitdagingen en beperkingen m.b.t. de dienst opvanggezinnen.” De schepen ging daar kennelijk niet mee aan de slag.  Er werd trouwens een nota opgesteld over de regie- en actorrol van kinderopvang Lokaal Bestuur Oosterzele door de administratie.

  1. Open Vld plus, Groen en N-VA klagen aan dat schepen Els De Turck haar eigen beleidsverantwoordelijkheid steeds minimaliseert. Nochtans is ze als schepen bevoegd voor de uitbating van de twee kinderdagverblijven.
  2. Zelfs na eerdere meldingen en eerder opgelegde veiligheidsrichtlijnen, ondernam schepen Els De Turck niets om de problemen actief aan te pakken. Na de incidenten in kinderdagverblijf Olio in februari en na de Zorginspactie in kinderdagverblijf Bambaloe begin maart schoot de bevoegde schepen pas in actie nadat Agentschap Opgroeien zelf met een voornemen tot sluiting kwam.
  3. Zelfs na de incidenten bij kinderdagverblijf Olio, stelt schepen Els De Turck het belangrijke voorzorgsprincipe in vraag. Dat principe gaat ervan uit dat je als
  4. beleidsmaker eerder moet voorkomen dan genezen. Een schepen bevoegd voor de uitbating van kinderdagverblijven die dat principe in vraag stelt, kan wat ons betreft niet aanblijven.
  5. Doorheen de jaren werden te weinig middelen voorzien voor medewerkers van het OCMW om degelijk te kunnen werken. Ze ging evenmin aan de slag met adviezen (zowel vanuit de oppositie als vanuit de meerderheid) rond de uitdagingen binnen kinderopvang.

De schepen kreeg naast het hele dossier rond de kinderopvang bovendien in 2021 al eerder een terechtwijzing van het Bureau voor Deontologie, over haar aanpak in een landbouwdossier.

Open Vld plus en Groen zullen op de gemeenteraad van 23 mei e.k. de vraag stellen aan de schepen of ze haar politieke verantwoordelijkheid voor de nalatigheid en gemaakte fouten opneemt. Er wordt geen constructieve motie van wantrouwen ingediend, omdat de indienende partijen hiervoor momenteel nog net geen meerderheid hebben. Enkel wanneer nog 1 iemand van de meerderheid zich aansluit bij deze vraag tot ontslag is zo’n motie mogelijk. De vraag is en blijft dus of de schepen vindt dat ze, in het licht van de lacunes en fouten in het gevoerde beleid van deze en vorige legislatuur, nog langer kan aanblijven.

Meteen vragen we ons ook af het schepen Els De Turck nog het vertrouwen geniet van het schepencollege en haar eigen kiezers.