Red De Godsbergkouter stuurt Open Vld en burgemeester Guido De Padt een open brief

Schendelbeke. Red De Godsbergkouter vzw stuurt een open brief naar de Open Vld van Geraardsbergen. ‘Met belangstelling hebben we uitgekeken naar het zogenaamd vernieuwingscongres van de Open VLD (van 12 tot 14 mei 2023). Het liberale vuur, zo beklemtoonde Premier De Croo, zal de welvaart en het welzijn aanwakkeren.Opnieuw tracht de Open VLD zich op te werpen als de verdediger van de hard werkende Vlaming die hierdoor een eigen woning kan verwerven met het vooruitzicht op een zorgeloze oude dag’, opent voorzitter Jan Hanssens de brief.

‘En wat doen de Geraaardsbergse Open VLD mandatarissen om de door hard werken verworven eigendommen te vrijwaren en de met zorg uitgebouwd welzijn te beschermen? Niets, zelfs juist het tegenovergestelde!’ De vzw stelt vast door door een mogelijke komst van ‘een Waalse kazerne’ in schendelbeke honderden eigenaars in een straal van 3 km in het rond 20 à 30% van de waarden van hun eigendom zien verdampen. Daarnaast zullen duizenden inwoners binnen een straal van 5 km slachtoffer worden van ‘geluids- en andere overlast’.

Daarom stelt de vzw persoonlijk aan alle liberale mandatarissen en gemeenteraadsleden volgende vraag:
‘Bent u voor of tegen de bouw van een Waalse kazerne op 70 à 80 ha Vlaamse herbevestigde landbouwgrond, boven een hogedrukgasleiding, onder een hoogspanningslijn en tussen woonkernen en erkende natuurgebieden?’

Tenslotte vraagt de actiegroep Red De Godsbergkouter aan burgemeester De Padt en schepen van landbouw Van Landuyt ‘hoe de landbouwers, naast hun vergoeding voor hun landbouwgrond, ook zullen vergoed worden voor hun blijvend exploitatieverlies?’ ‘Hoe zullen de eigenaars van onroerende goederen schadeloos worden gesteld voor de miljoenen euro’s aan minwaarden?’
Voor meer info:

Open brieven