Extern parkeerbedrijf zal voortaan controleren op foutparkeren

Geraardsbergen. De gemeenteraad van 30 mei 2023 schaarde zich achter de idee om via een concessieovereenkomst een extern parkeerbedrijf aan te stellen dat mee controleert op foutparkeren in Geraardsbergen. Momenteel nemen de gemeenschapswachten van het lokaal bestuur deze taak op zich. Dankzij de aanstelling van een parkeerbedrijf kunnen zij zich meer toeleggen op hun maatschappelijke taken zoals het toezicht op veilige schoolomgevingen of de controle op sluikstort.

Parkeren in Geraardsbergen
In Geraardsbergen geldt een duidelijk parkeerbeleid, waarbij je – afhankelijk van de tijd dat je in het stadscentrum blijft – kan kiezen uit verschillende parkeeropties:

30 minuten gratis parkeren op een Shop&Go plaats (rode afbakening in de winkelstraten)
2 uur gratis parkeren met de parkeerschijf in de blauwe zone
3 uur betalend parkeren (te betalen via de parkeerautomaten)
onbeperkt parkeren op de gratis randparkings

Dit beleid laat toe dat er voldoende roulatie is en iedereen makkelijk een parkeerplek vindt in het centrum. Tot op vandaag controleren de gemeenschapswachten van het lokaal bestuur of iedereen zich aan de tijdslimieten van het parkeren houdt. Wie bijvoorbeeld na zijn/haar toegestane tijd nog op een betalende parkeerplek staat of langer dan 30 minuten een Shop&Go plaats inneemt, riskeert een parkeerretributie.

Die taak zal overgenomen worden door een extern parkeerbedrijf. Daarvoor zal een concessieovereenkomst opgesteld worden. Het parkeerbedrijf zal (als concessiehouder) de inkomsten van het (fout)parkeren innen en het lokaal bestuur (als concessiegever) in ruil een concessievergoeding betalen. Deze vergoeding is vastgelegd op 250.000 euro per jaar. Indien het parkeerbedrijf meer verdient dan voorzien, kan een percentage van de meerwinst afgestaan worden aan het lokaal bestuur. Een marktbevraging wordt eerstdaags opgestart om een parkeerbedrijf aan te duiden.

Voordelen van een externe partner
Naast het feit dat er frequenter gecontroleerd kan worden en parkeerplaatsen dus makkelijker vrij komen, heeft de toekenning aan een extern bedrijf nog een groot voordeel. De gemeenschapswachten kunnen zich beter toeleggen op hun kerntaak: de veiligheid en leefbaarheid in Geraardsbergen vergroten. Zo zien zij toe op veiligere schoolomgevingen en controleren ze op sluikstort.

‘Onze gemeenschapswachten hebben een preventieve functie. Ze informeren en sensibiliseren burgers over wat wel of niet mag in onze stad. Ze melden problemen en zoeken samen met burgers naar oplossingen. Met andere woorden: ze zijn een brugfiguur tussen lokaal bestuur en burgers. Doordat ze vandaag te vaak parkeerretributies moeten schrijven, zien mensen hen vooral als beboeters. Daar willen we vanaf, en wel door onze gemeenschapswachten volop hun maatschappelijke functie te laten opnemen’, zegt burgemeester Guido De Padt.

Het extern parkeerbedrijf zal ook andere diensten binnen het lokaal bestuur zoals Mobiliteit, GAS, Financiën, Technische dienst ontlasten. Zo zal het onder meer instaan voor het onderhoud van het huidige parkeerautomatenpark en de parkeersensoren.