Paaltjes in deel Zavel tegen foutparkeren aan cash-punt

Zoals wij toen hadden vernomen, kon u twee maanden geleden reeds in NUUS lezen dat door het stadsbestuur besloten werd om in het gedeelte van de Zavel vanaf de hoek met de Trapstraat naar het plein toe (kant oud-klooster) enkele paaltjes te plaatsen om er het foutparkeren tegen te gaan. Gisteren dinsdag werd deze beslissing ter plekke uitgevoerd en werden daar vijf zgn. ‘anti-parkeerpaaltjes’ geplaatst, met een tussenafstand van ca. 4 meter (zie foto). Er is gekozen voor paaltjes die “esthetisch passen en opgaan in het straatbeeld van het woonerf” (dus geen plooibakens zoals in het gedeelte Trapstraat dat ook deel uitmaakt van het woonerf).

Aanleiding tot deze maatregel was de vaststelling dat automobilisten aan het Bancontact Cash-punt dat eind oktober van vorig jaar op de hoek Trapstraat / Zavel werd geopend, er vaak hun wagen – met “het is maar voor een minuutje” als vermeende verantwoording – op een verboden plaats parkeerden terwijl ze van de geldautomaat gebruikmaakten. Naar verluidt werd daarbij ook tegen de gevels aangereden met beschadigingen tot gevolg.