Samenwerkingsverbanden basis van E17-ziekenhuisnetwerk met ook AZ Sint-Elisabeth Zottegem

Het AZ Sint-Vincentius Deinze, AZ Maria Middelares Gent, de Sint-Jozefskliniek Izegem, het AZ Groeninge Kortrijk, AZ Glorieux Ronse, O.-L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis Waregem en het AZ Sint-Elisabeth Zottegem: als partners van het zgn. E17-ziekenhuisnetwerk beogen deze zeven ziekenhuizen samen de uitbouw van een kwaliteitsvol en innoverend ziekenhuisnetwerk. Hoe ze dat in de praktijk willen realiseren, werd neergeschreven in een regionaal zorgstrategisch plan voor de toekomst, dat onlangs in de Commissie Zorgstrategie van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid werd voorgesteld.

Daarbij staat centraal dat elke patiënt kan rekenen op een toegankelijke basisspecialistische zorg dichtbij huis, en zo nodig (super)specialistische zorg bij een van de andere ziekenhuizen binnen het netwerk. Bedoeling is dat elke netwerkpartner zodoende voor de zorgbehoeften van zijn patiënten eenzelfde niveau van kwaliteit van waardegedreven zorg kan bieden.  Daarnaast wordt met de organisatie van dit ziekenhuisnetwerk ook ingespeeld op de toekomstige beleidsdoelstellingen van de hogere overheid (zowel federaal als Vlaams) waarbij ziekenhuizen gevraagd wordt om zich in locoregionale ziekenhuisnetwerken en geïntegreerde zorgketens te verenigen.

Om deze visie in het ‘andere’ zorglandschap van de toekomst te bewerkstellingen, is het dus nodig dat de verschillende partners binnen het netwerk hun onderlinge (soms vroeger al bestaande) samenwerking (nog) versterken. Zo bundelen het AZ Sint-Elisabeth Zottegem en AZ Glorieux Ronse hun krachten binnen de recent opgerichte overkoepelende vzw ZORG. Hierover hebben wij al uitgebreid bericht in een eerder NUUS-artikel (zie via deze link). Ook het AZ Maria Middelares Gent en AZ Sint-Vincentius Deinze zullen vanaf 1 januari 2024 samen hun weg verderzetten als één vzw die beide ziekenhuizen zal beheren. Het AZ Groeninge Kortrijk en de Sint-Jozefskliniek Izegem hebben eveneens het voornemen om te evolueren naar één vzw met twee erkende ziekenhuizen. Het O.-L.-V. van Lourdesziekenhuis Waregem ten slotte blijft inzetten op een nauwe samenwerking met zowel het AZ Groeninge als het AZ Maria Middelares.

Naast deze interne samenwerkingsverbanden wordt door alle zeven E17-partners tezamen ook ingezet op de verdere uitbouw van het ganse E17-ziekenhuisnetwerk. Daarbij gaat veel aandacht naar diverse projecten zoals samenaankoop, het gemeenschappelijke dashboard met kwaliteitsindicatoren, het HOST-project (Hospital Outbreak Support Team), het gemeenschappelijke labo voor prenatale diagnostiek (NIPT) e.a.