Vrijwilligers bezoeken 65-plussers op hun verjaardag om naar hun noden te luisteren

Geraardsbergen. Vorige week startte Lokaal Bestuur Geraardsbergen vanuit het lerend netwerk een proefproject rond verjaardagswensen. Dit project is een eerste stap in het actieplan rond eenzaamheid. Vrijwilligers bezoeken 65-plussers in de maand van hun verjaardag en luisteren naar wat ze nodig hebben. Het project gaat van start in de straten rond lokaal dienstencentrum De Maretak en woonzorgcentrum De Populier.

 In september 2022 richtte de dienst Samenleving van het lokaal bestuur een lerend netwerk op rond eenzaamheid. In dit netwerk komen medewerkers van het lokaal bestuur, partners en vrijwilligers samen om te werken rond eenzaamheid in Geraardsbergen. ‘Verjaardagswensen’ is hiervan een eerste proefproject. Vrijwilligers brengen een bezoekje aan 65-plussers in de maand van hun verjaardag. Niet enkel om felicitaties over te brengen, maar ook om te peilen naar het algemeen welbevinden. Binnen het netwerk wordt ook nagedacht over hoe buurten opnieuw sterker verweven kunnen worden, tevens een van de doelstellingen binnen de werking van Zorgzame Buurt Geraardsbergen-Oost.

 Schepen van Ouderenbeleid en eenzaamheid Kristin Vangeyte: “Eenzaamheid is geen eenvoudig thema om mee aan de slag te gaan. Het onderwerp is voor velen moeilijk bespreekbaar. Daarnaast is het een subjectief gevoel. Wie alleen is, is niet per definitie eenzaam. En iemand die een breed netwerk heeft, kan zich toch eenzaam voelen. Met het project ‘Verjaardagswensen’ willen we luisteren naar onze 65-plussers en zo ideeën verzamelen om samen te werken aan een hechtere en meer verbonden buurt”.

 Het project ‘Verjaardagswensen’ is een uitwerking van een bredere problematiek. Het lokaal bestuur is er zich van bewust dat dit project niet de volledige lading dekt. In de volgende legislatuur wil ze nog meer inzetten op dit thema.

 Meer weten over het thema eenzaamheid of wil je graag zelf helpen? Surf naar www.geraardsbergen.be/eenzaamheid of contacteer de dienst Samenleving via 054 43 44 84 of samenleving@geraardsbergen.be.