POMONA Puur Aerde wil samen boeren in de Vlaamse Ardennen

Wie wil gezonde groenten, eieren en brood?

 

Er is wat moois aan het bewegen in de Vlaamse Ardennen.

Een aantal mensen  slaan de handen in elkaar om de opstart van het coöperatief boslandbouwbedrijf ‘Pomona Puur Aerde’ waar te maken.

Pomona Puur Aerde

 

 

Wat: Elke week lekkere en gezonde groenten, fruit, eieren, brood en – voor wie wil – ook vlees van je eigen boerderij, wie wil dat niet?

Stéphanie De Caluwé vertelt mij met veel enthousiasme het volgende

Stéphanie De CaluwéVanuit mijn achtergrond als boerin bij Pomona Puur Natuur kan ik niet wachten om in de heuvels van deze prachtige streek een bijdrage te leveren aan de opstart van een gemeenschapsgedragen herstellend landbouwbedrijf.

Benieuwd hoe burger, boer en landschap aan de slag gaan, samen met de handen in de Aerde.

 

 

Ons landbouwsysteem en onze voedselvoorziening kennen vandaag heel wat uitdagingen en daar proberen we samen verandering in te brengen! Op een Pomona boerderij willen we de omgeving herstellen terwijl we oogsten van het land en de aanwezige dieren zien als medewerkers op de boerderij. Agro-ecologische landbouw zorgt voor ecosystemen die ons basisvoedsel leveren en tegelijkertijd de natuurlijke balans tussen grond en omgeving herstellen. We doen dit door éénjarige teelten te combineren met meerjarige, zoals bomen en andere doorlevende gewassen met voedselbosranden in het landschap. Dit kan niet zonder een intense samenwerking tussen boeren en burgers waarin al onze kennis en kunde zorgt voor eigen lokale, gezonde en duurzame voeding: samen participeren in het kapitaal van de boerderij, samen beslissen over de koers van het bedrijf en een gemeenschap vormen. In Nederland hebben de Herenboeren zo meer dan 14 coöperatieve boerderijen opgericht. Met Pomona ontwikkelen we een vergelijkbare beweging in Vlaanderen.

 

Pomona wil lokale gebruikers bewustmaken en, via een herstellend landbouwsysteem, voorzien van een ruim aanbod van ecologisch geproduceerde kwalitatieve voeding, met als doel zoveel mogelijk van de eigen behoeften te dekken. Pomona ijvert voor een ecologisch, economisch en sociaal herstellende voedingsproductie. We geloven dat dit enkel kan wanneer boeren en burgers intensief samenwerken: samen participeren in het kapitaal van de boerderij, samen beslissen over de koers van het bedrijf en een gemeenschap vormen.

Het concept van Pomona werkt via herstellende landbouw aan een gesloten systeem in een gemeenschapsgedragen bedrijf.

Deze aanpak steunt op drie onderling verbonden  pijlers:

Ecologisch herstellend

Ecologisch herstellende landbouw

Pomona werkt klimaatbestendig

Pomona is (bio)divers

De bodem is de grond van de zaak

Economisch herstellend

Pomona is een coöperatie

Kapitaal van boeren én burgers

We produceren wat we nodig hebben (circulair)

We betalen een eerlijke prijs

Sociaal herstellend

Samenwerking tussen boer en burger

Lerend netwerk

De rol van de boer

Gedragen door een gemeenschap

Blijvend leren

 

Wie: Samen met een boer ondernemer worden van je eigen boerderij?

Wij zijn op zoek naar nog enkele trekkende burgers die hun schouders mee onder deze oprichting willen zetten. Om samen de basis, richting, exploitatiekosten en draagkracht binnen de streek mee vorm te geven. Voel je het engagement eerder als potentiële coöperant, laat gerust van je horen! En misschien word jij heel binnenkort wel: een beetje boer?

Lekkere en gezonde voeding van lokale oorsprong waarborgen naar toekomst en nalatenschap van de ‘Aerde’ voor onze kinderen is zeer belangrijk. De overheid en traditionele landbouw doet te weinig, vandaar dat ik me geroepen voel tot dit ondernemerschap. De community is voor mij ook zeer belangrijk, net als het inclusieve en sociale aspect. Verdeling van eigendom en openzetten van grond naar de ‘commons’.

 

Waar: Boerderij gezocht!

Intussen zijn we op zoek naar de geschikte plek die we samen met boeren en de buurt kunnen omtoveren tot een boerderij waar natuur, landbouw en gemeenschap samenkomen. Alle tips voor mogelijke locaties of samenwerkingen met boeren zijn welkom. Een boerderij of schuur met grond vanaf drie hectare groot klinkt als toekomstmuziek in onze oren. We zoeken naar een plek dat de landbouwactiviteit combineert met het gevoel voor gemeenschap.

 

Hoe: Zie je graag binnenkort mee Pomona Puur Aerde verschijnen?

Aarzel niet en laat iets weten via  info@pomonapuuraerde.be!

Je kan ook onze stand van zaken leren kennen op de volgende inspiratiesessie in samenwerking met Bert Dhondt dat in het teken staat van het ontwerp van de boerderij op 11 oktober 2023  te Zottegem.

www.pomonavzw.be

Wie zijn zo de drijvende krachten achter Pomona Puur Aerde?

Andreas Baele

Al enkele jaren droom ik ervan om mijn eigen voedselproductie in handen te nemen met respect voor de planeet. Toen ik het concept leerde kennen van een collectieve boerderij waar alle leden gezamenlijk eigenaar zijn was ik meteen overtuigd. Op deze manier kunnen we zelf instaan voor onze voedselvoorziening en erop toezien dat ons eten eerlijk is geproduceerd, zonder schade toe te brengen aan onze ‘Aerde’.

Maaike Coeck

Maaike Coeck

Toen ik een foldertje van Pomona in handen kreeg, maakte mijn hart een sprongetje! Als gezondheidswerker hecht ik belang aan kwalitatieve voeding. De helende werking van voedsel is voor mij echter het resultaat van vele zaken ondermeer de natuurlijke verbinding met de aarde, de samen-gedragenheid, en ook een goede work-life balance voor de boeren. Ik wil graag mee ondernemen om deze mooie en duurzame plek te creëren in eigen streek.

Bart Ronsmans

 

Lekkere en gezonde voeding van lokale oorsprong waarborgen naar toekomst en nalatenschap van de ‘Aerde’ voor onze kinderen is zeer belangrijk. De overheid en traditionele landbouw doet te weinig, vandaar dat ik me geroepen voel tot dit ondernemerschap. De community is voor mij ook zeer belangrijk, net als het inclusieve en sociale aspect. Verdeling van eigendom en openzetten van grond naar de ‘commons’.

Er zijn uiteraard nog meer mensen betrokken bij Pomona Puur Aerde.

Zo zie ik ook Karel De Wagter (Zwalm) verschijnen, Kathleen Geurts en Jumaa Ibrahim, Koen Van den Noortgate, Kristof De Schrijver en tot slot Maarten Parmentier, allemaal mensen erg begaan met het milieu, gezondheid en het welzijn van mensen.

Info www.pomonavzw.be