© Rodger Devos

Aziatische hoornaars rukken op. Imkers en brandweer vragen om hulp

Zoals reeds meermaals in de media verschenen rukt de Aziatische hoornaar sterk op, zo ook in onze regio. “Reeds vele jaren trachten we, met verschillende partners, deze exoot terug te dringen. Echter blijkt dat de Aziatische
hoornaar aan een stevige opmars bezig is”, klinkt het vanuit de Brandweerzone Vlaamse Ardennen dat benadrukt de verdelgingen van nesten van de Aziatische hoornaar zal blijven uitvoeren.

Imkers trekken aan de alarmbel

“De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een exotische wespensoort die sinds mei 2017 in Vlaanderen voorkomt. Hij kwam Europa binnen via een bonsai-kwekerij in Frankrijk in 2004 en heeft zich sindsdien verspreid over Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en België. De soort staat erom bekend honingbijenkasten te kunnen binnendringen, en volledige nesten leeg te roven. Met name imkerverenigingen trekken aan de alarmbel. Het is daarom dat het trachten in te perken van de exoot nog steeds belangrijk is”

Aziatische versus Europese hoornaar

“In onze contreien worden twee type hoornaars teruggevonden: de Aziatische en de Europese. De Europese hoornaar is een inheemse soort, en vormt weinig bedreigingen voor bijen. De Aziatische daarentegen is zeer bedreigend voor bijenkasten. Een Aziatische hoornaar kenmerkt zich als volgt:

 • Het borststuk zwart fluwelig
 • De poten zwart met opvallende gele uiteinden
 • Het gezicht oranje-rood;
 • De laatste twee achterlijfssegmenten zijn geel-oranje;
 • Werksters zijn tot 25 mm groot, koninginnen worden 30 mm. De Aziatische hoornaar is daarmee iets kleiner dan de Europese hoornaar.
 • Een Europese hoornaar ziet er anders uit:
  • Opvallende rode poten
  • Veel rood aan de kop en op het borststuk
  • Geel op bijna alle achterlijfsegmenten
  • Groter: 45 tot 55 mm lang”

Verdelgingen Aziatische hoornaar

“De Aziatische hoornaar maakt twee verschillende soorten nesten: een laaghangend en vrijhangend (primair) nest in het voorjaar, en een hooghangend (secundair) nest in het najaar. Momenteel worden we dus voornamelijk geconfronteerd met deze primaire nesten. Indien zo’n nest wordt opgemerkt kunnen burgers 3 zaken doen:

 • Melding maken op de website www.vespawatch.be – na het ingeven van een melding zal de melder een mail ontvangen, en een lijst met privé-verdelgers die kunnen gecontacteerd worden. De melder kan een privé verdelger naar keuze contacteren
 • Onmiddellijk zelf een privé-verdelger contacteren
 • Melding maken op de website van de Brandweerzone Vlaamse Ardennen: www.bvlar.be/wespenverdelging – na het invullen van de benodigde gegevens krijgt de melder een bevestigingsmail. De verdelging wordt vervolgens ingepland, en een ploeg komt langs. De verdelging is gratis (enkel voor Aziatische hoornaar). Verdelgingen worden door de brandweer toegevoegd op de website van Vespawatch. Op deze manier kan een overzicht behouden worden van de nesten op het grondgebied.