Danny Lamarcq nieuwe ridder-ereburger van Zottegem

De Gilde van de Orde van Sotto en de Stad Zottegem huldigden afgelopen woensdag historicus Danny Lamarcq als nieuwe ereburger van de stad Zottegem.

“In honderden artikels in tal van gespecialiseerde en populaire tijdschriften, in ettelijke radiobijdragen en verschillende bestsellers legt Danny Lamarcq de geschiedenis van Zottegem en de Vlaamse Ardennen bloot. Daarbij zoomt hij vaak in op kleine en bijzondere verhalen die hij altijd binnen een ruimer socio-economisch kader weet te plaatsen. Jan De Lichte, onze toiletgebruiken, Zottegemse straatnamen, de duiventil van Egmont…allemaal passeerden ze de revue in zijn historisch werk”, verklaart Lieven Buysse van de Gilde de keuze voor de nieuwe ereburger. “Danny Lamarcq is een historicus die zijn volk een historisch bewustzijn wist bij te brengen, lang vóór er sprake was van het Verhaal van Vlaanderen of de Vlaamse canon, en die vele anderen stimuleerde om hetzelfde te doen. Niemand deed zoveel om het verhaal van Zottegem te documenteren als Danny Lamarcq,” . Het Zottegemse ereburgerschap wordt verleend aan mensen die zich voor Zottegem verdienstelijk hebben gemaakt en die zo hebben bijgedragen aan het imago van de stad.”

Volgens burgemeester Evelien De Both (N-VA) past Danny Lamarcq helemaal in dat plaatje: “Het beeld van een stad is nooit compleet zonder ook de geschiedenis daarin mee te nemen. Danny wordt tot ver buiten Zottegem gewaardeerd om zijn nauwgezette en toegankelijke analyses van onze streekgeschiedenis die vaak ook vandaag nog relevant zijn.”

De titel van ereburger gaat ook gepaard met die van Ridder in de Orde van Sotto. “Met die bijkomende eer plaatsen we ereburgers in een lange traditie van bijzonder geëngageerde Zottegemnaren, en geven we ze meteen ook de taak mee om blijvend het vaandel van de stad hoog te houden,” legt Lieven Buysse uit.