Leerlingen van Richtpunt campus Zottegem maken insectenhotel voor Schoonderhage in Herzele

In het kader van hun STEM-project hebben de leerlingen van het vierde jaar Hout van Richtpunt campus Zottegem een insectenhotel gemaakt voor in de tuin van zorgtehuis Schoonderhage in Herzele.

Schoonderhage biedt zorg en ondersteuning aan volwassen personen met een mentale handicap: van intensieve woonondersteuning over dagbesteding tot begeleid werk. Lees meer via deze link.

“Het enthousiasme en de toewijding van de leerlingen waren duidelijk merkbaar tijdens het hele project. Onder begeleiding van hun leerkrachten hebben ze niet alleen waardevolle vaardigheden in houtbewerking ontwikkeld, maar hebben ze ook een positieve impact gehad op hun lokale gemeenschap. Zij leerden op deze manier zowel wetenschappelijke, technische als wiskundige verbanden te leggen. Dit onder het goedkeurend oog en mede door de begeleiding van de cel I-STEM van KU Leuven”, zegt Steven Van Der Massen, leerkracht houtbewerking in Richpunt Zottegem. “Het idee om een insectenhotel te maken voor Schoonderhage kwam voort uit de wens om de biodiversiteit in de omgeving te bevorderen en tegelijkertijd een educatieve en stimulerende omgeving te creëren voor de bewoners van het zorgtehuis. Het insectenhotel biedt een veilige habitat voor verschillende soorten insecten, waardoor de natuurlijke balans in stand wordt gehouden en de omgeving verrijkt wordt. Gedurende het project hebben de leerlingen intensief samengewerkt en verschillende aspecten van het ontwerp en de constructie van het insectenhotel onderzocht. Ze hebben hun kennis van houtbewerking toegepast, waarbij ze zorgvuldig geselecteerde materialen hebben gebruikt om duurzaamheid en functionaliteit te waarborgen. Op dinsdag 20 juni stelden de leerlingen hun project voor in de polyvalente zaal van Richtpunt campus Zottegem. Op woensdag 21 juni kreeg het insecten-en bijenhotel zijn definitieve plaats in de tuin van dagcentrum Schoonderhage Esse. De trots van de leerlingen was voelbaar toen ze het voltooide insectenhotel aan Schoonderhage overhandigden. De bewoners en het personeel van het zorgtehuis waren op hun beurt opgetogen over het gebaar en waardeerden de inzet van de jongeren om hun leefomgeving te verrijken. Het insectenhotel zal niet alleen dienen als een rustplaats voor de insecten, maar ook als een educatief hulpmiddel om de bewoners bewust te maken van het belang van biodiversiteit en het behoud van de natuur.é

Directeur van Richtpunt campus Zottegem, Bart Lammens, sprak vol lof over het werk van de leerlingen: “Dit project illustreert perfect de kracht van STEM-onderwijs in het ontwikkelen van praktische vaardigheden, het bevorderen van teamwork en het creëren van waardevolle verbindingen met de gemeenschap. We zijn ontzettend trots op onze leerlingen en hun bijdrage aan Schoonderhage. Dit initiatief van onze leerlingen is een inspirerend voorbeeld van hoe jongeren actief kunnen bijdragen aan de verbetering van hun omgeving. Het project benadrukt het belang van STEM-gerelateerde vaardigheden en het ontwikkelen van een duurzaam bewustzijn, waardoor deze leerlingen zich ongetwijfeld als waardevolle burgers zullen manifesteren in de maatschappij. Met hun insectenhotel hebben de leerlingen niet alleen Schoonderhage verrijkt, maar hebben ze ook hun eigen horizon verbreed en waardevolle lessen geleerd die ze in de toekomst kunnen toepassen. Hun prestaties zijn een bron van inspiratie voor hun medeleerlingen en tonen aan dat iedereen, ongeacht leeftijd, een verschil kan maken.”