Nieuwe Ninoofse parkeerautomaten in strijd met de taalwetgeving

Sinds 1 juli zijn de nieuwe parkeerautomaten operationeel. Volgens N-VA Ninove zijn deze parkeerautomaten niet in overeenstemming met de taalwetgeving.

Steven Vanden Berghe, voorzitter N-VA Ninove “Een private firma die in opdracht van de gemeente parkeerautomaten plaatst, moet rekening houden met de bestuurstaalwet zoals die geldt voor de gemeente. Een beroep op of aanstelling van private medewerkers, opdrachthouders of deskundigen, voor welke reden ook, ontslaat de overheid niet van de toepassing van de bestuurstaalwetgeving.”

In Ninove ontvangen we heel wat anderstalige nieuwkomers. Als N-VA Ninove vragen we een actief inburgeringsbeleid vanuit het stadsbestuur om het Vlaams karakter van Ninove te behouden en zeker geen meertalige communicatie.

Steven Vanden Berghe “Aangezien dit een flagrante inbreuk is op de wet op het gebruik van talen in bestuurszaken zal N-VA Ninove klacht indienen bij zowel het Agentschap Binnenlands Bestuur als bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Ondertussen vragen we het stadsbestuur om onmiddellijk contact op te nemen met OPC zodat dit snel kan worden aangepast”.