11 juli: N-VA vraagt meer aandacht voor Vlaams karakter in Ninove

Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag op 11 juli roept N-VA Ninove het stadsbestuur op om meer actie te ondernemen om het Vlaamse karakter van de stad te beschermen.

Passief stadsbestuur

Het Nederlandse taalgebruik is voor dit stadsbestuur geen prioriteit en de verfransing van onze stad is duidelijk geen bezorgdheid. Dat blijkt uit de recente commotie rond de nieuwe parkeermeters die in strijd zijn met de taalwetgeving. Maar ook in het verleden werden voorstellen van N-VA Ninove weggestemd, bijvoorbeeld rond het Nederlands taalgebruik op de Ninoofse markt.

Johan Soetaert: ‘Er bereiken ons zelfs meerdere berichten van Ninovieters of het wel normaal is dat je aan een of andere balie in het stadhuis of het Sociaal Huis vlot in het Frans verder wordt geholpen.’

Voor N-VA Ninove is het enorm belangrijk dat het Nederlands absolute voorrang krijgt in het straatbeeld, het onderwijs en de overheid. Het gaat ook over inburgering. Het helpt anderstaligen om de Nederlandse taal te oefenen en dat is een uitstekende zaak voor de integratie van anderstaligen in onze Ninoofse gemeenschap en voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

Johan Soetaert: ‘Verfransing begint altijd met kleine dingen. Zolang we iedereen maar blijven helpen in het Frans, ook in winkels en aan loketten, bestaat de noodzaak niet om Nederlands onder de knie te krijgen. Het stadsbestuur kan hierop inspelen door bijvoorbeeld een taalcampagne te lanceren ‘Oefen hier je Nederlands’ die een enorm succes is in andere steden en gemeenten.’

Taalsterk Ninove

In Ninove ontbreekt het al langer aan visie rond taalgebruik, net zoals een langetermijnvisie in het algemeen. In de visietekst taalbeleid van het stadsbestuur gebruikt men dure woorden en gaat men voor engagementen die een doordachte en moderne aanpak vragen. Maar daar is verder niets van te merken in de praktijk en dit in tegenstelling tot Dilbeek en Aalst waar een actief taalbeleid wordt gevoerd vanuit het stadhuis.

N-VA Ninove gaat voor een taalsterk Ninove:

Invoering van bestuurlijke initiatieven, beleidsacties, voorwaarden en reglementering rond het Nederlands als enige officiële taal; Een uitsluitend Nederlandstalig integratie- en onthaalbeleid; Meten = weten: demografische gegevens verzamelen rond Nederlandstalige zelfredzaamheid bij nieuwkomers; Invoering engagementsverklaringen van ouders rond taal- en inburgeringscursussen; Taalgebonden visualisering in het straatbeeld en op scholen; Taalgebonden sensibiliseringsacties en afspraken voor stadspersoneel rond mondelinge en schriftelijke communicatie bij anderstalige inwoners; Taalactieplannen, taalreglementen en taalcampagnes opstellen voor onze lokale economie, markten en nieuwe handelszaken; Subsidiereglementen, rechten en plichten rond taalgebruik voor verenigingen, sportclubs, concessies en het inbouwen van controles.

Sam De Duffeleer: ‘‘Wij, als N-VA Ninove zullen ons altijd opwerpen als de behoeders van het Vlaams karakter van Ninove en zullen hier dan ook een speerpunt van maken richting 2024’