© Fietsersbond Zottegem

Fietsersbond Zottegem roept om tot meer aandacht rond het veilig inhalen van fietsers

Naar aanleiding van het ongeval met vluchtmisdrijf op de Kastanjelaan in Zottegem, waar een autobestuurder ongepast een fietser inhaalde en daardoor een aanrijding veroorzaakte en vervolgens vluchtmisdrijf pleegde (lees meer via deze link), roept Fietsersbond  Zottegem op tot meer aandacht rond het veilig inhalen van fietsers.

“Op de Kastanjelaan is er onvoldoende ruimte om fietsers in te halen. Het wegprofiel bedraagt daar een kleine 6 meter in elke rijrichting. Tel je breedte van de goot of afstand tot boordsteen, de geparkeerde auto, een veilige schuwzone (nodig om als fietsers openslaande deurportieren te vermijden), de breedte van een fiets én de wettelijke minimum afstand om een fietser in te halen, dan is die straat gewoon te smal om een fietser reglementair in te halen”, klinkt het vanuit Fietsersbond Zottegem. “In het geval van de Kastanjelaan laat het wegdek ook te wensen over, de twee verschillende betonplaten worden met een gevaarlijk hoogteverschil gescheiden, de zogenaamde bitumineuze voegvullingsmassastrook. Hierdoor wordt de fietser verplicht een veiligere positie in te nemen, iets wat sommige autobestuurders vaak niet begrijpen, maar wel perfect wettelijk is. In praktijk zijn er op deze manier héél wat straten in Zottegem waar je fietsers niet kan inhalen. Daarom vraagt de Fietsersbond het stadsbestuur om fietszones uit te rollen in het centrum en de woonwijken. Door de helderheid van deze maatregel zorg je voor meer veiligheid voor alle weggebruikers. De tijdwinst door deze gevaarlijke inhaalmanoeuvres is nihil en kan heel wat menselijk leed veroorzaken. We roepen daarom iedereen op tot meer begrip in het verkeer. We willen ook benadrukken dat je binnen de bebouwde kom minstens 1 meter afstand moet houden om een fietser in te halen. Buiten de bebouwde kom is dit 1.5 meter. In een fietsstraat mag je een fietser als bestuurder niet inhalen. Daarnaast blijft de Fietserbond voorstander om te investeren in een fietsvriendelijk klimaat. Zorg zoveel mogelijk voor een aangepaste fietsinfrastructuur met een goed onderhoud van de wegen. We vragen daarbij ook meer controles van de politiediensten om hierop specifiek te handhaven.”

Meer info?

Facebookpagina Fietsersbond Zottegem