De CD&V/N-VA ploeg zoals die zich na de verkiezingen in 2018 voorstelde

Zottegemse coalitiepartners niet samen naar verkiezingen

Voor de gewone burger is zondag 13 oktober 2024 – de dag waarop de volgende (provincie- en) gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden – nog veraf maar voor wie daarbij nauwer betrokken is, is de aanloop naar die verkiezingen al langer begonnen. Ook in Zottegem zijn momenteel alle politieke families druk doende met de voorbereiding van hun campagne en de samenstelling van hun kandidatenlijst. Wat dit laatste betreft, vernamen wij uit een daarbij betrokken bron dat er reeds enkele maanden geleden achter de schermen tussen de besturen van de huidige beleidspartijen N-VA en CD&V gesprekken aangeknoopt werden over de mogelijkheid om ook als kartelpartners met één gezamenlijke kandidatenlijst naar de Zottegemse kiezer te trekken. Die onderhandelingen over zo’n tijdelijke electorale alliantie liepen echter met een sisser af en dus zullen CD&V en N-VA elk met hun eigen 29 kandidaten naar buiten komen.