Autovrije Zondag in Zottegem: toch geen rommelmarkt, wel speciale verkeersregelingen

Ter gelegenheid van de vijfde editie van de Autovrije Zondag moet Koning Auto in het Zottegemse stadscentrum op zondag 17 september plaats maken voor allerlei sportieve, culturele en culinaire activiteiten, van 13 tot 19 uur: een rainbow run (betalend), de tiende editie van de vrijetijdsmarkt die vroeger apart in en aan de Bevegemse Vijvers plaatsvond, een mini-pretpark met diverse attracties voor kinderen, een fotoshoot, jeugdboekenverkoop en daarnaast ook nog een tiental foodtrucks Meer info over de verschillende activiteiten kunt u nalezen via www.zottegem.be/autovrijezondag. De totale uitgaven voor de organisatie van deze Autovrije Zondag zijn becijferd op 12.460 euro (+ 1.300 euro voor catering + prestaties stadspersoneel). De gemiddelde raming van de verwachte opbrengsten bedraagt 3.200 euro (waarvan -500 euro standgelden wegens geen rommelmarkt – zie verder).

Toen het programma voor deze Autovrije Zondag in maart in een zitting van het college van burgemeester en schepenen besproken en goedgekeurd werd, was immers ook de organisatie van een rommelmarkt voorzien (als bijkomende activiteit). Deze zou ingericht worden in de Musselystraat, Hospitaalstraat en L. De Metsstraat om – zo klonk het toen – “meer beleving te creëren in deze straten”. In juni echter werd beslist om deze extra attractie toch maar van het programma te schrappen, naar verluidt omdat het op dat moment nog wachten was op een positief advies om die straten al van heel vroeg ’s morgens een volledige dag te mogen afsluiten. Al lijken soms – niet voor de eerste keer – organisatie en improvisatie synoniemen te zijn voor het Zottegemse stadsbestuur, het goede nieuws is – zo wordt er ‘officieel’ aan toegevoegd – dat volgend jaar de nodige aanvraag bij de politie vroeger zal gebeuren zodat men dan op de Autovrije Zondag 2024 wel ook op een rommelmarkt zal kunnen snuisteren.

VERKEERSMAATREGELEN

De zone waarbinnen de Autovrije Zondag op 17 september georganiseerd wordt, strekt zich uit tussen de spoorweg en de Meerlaan / Wolvenstraat / Weidestraat / Hofstraat / Beislovenstraat / Bruggenhoek. Naar aanleiding hiervan worden die dag volgende verkeersmaatregelen genomen (allemaal van kracht tot 19 uur):

  • Alle straten in deze zone worden vanaf 12 uur verkeersvrij (dus geen verkeer toegelaten). De hoofdstraten in het stadscentrum worden voor de opbouw van het evenement om veiligheidsredenen reeds vanaf 10 uur afgesloten.
  • In de hele zone is vanaf 10 uur een parkeerverbod van toepassing. Op de Zavel en op de middenberm in de Heldenlaan gaat het parkeerverbod reeds in respectievelijk om 7 uur en om 8u30 een parkeerverbod in. In de rest van de hele zone is dit het geval vanaf 10 uur.
  • Dit parkeerverbod geldt dus ook voor de volgende parkings die binnen deze zone gelegen zijn en dus niet kunnen gebruikt worden: parking Meersstraat, parking Nijverheidsstraat, parking Vestenstraat, parking Administratief Centrum Sanitary en parking Molenstraat.
  • Volgende parkings zullen wel beschikbaar zijn: De Muze (Beislovenstraat), OCMW (Deinsbekestraat), Ledebergstraat, Lyceumstraat, H. Hartplein, D. Van Den Bosschestraat en Bevegemse Vijvers.
  • Het autobusstation wordt op zondag 17 september ingericht aan de achterkant van het treinstation in de Broeder Mareslaan. Het AZ Sint-Elisabeth zal bereikbaar zijn vanuit de Broeder Mareslaan en Godveerdegemstraat.