Chiro Sint-Lutgardis Papegem ravot al 70 jaar lang.

De wijk Papegem was afgelopen zondag opnieuw in feeststemming. Na de geslaagde zomerfeesten werd de plaatselijke Chiro vereniging gevierd naar aanleiding van hun 70 jaar bestaan.  Zo kon je in het kerkje genieten van heel wat foto’s, oude teksten, geschriften en brieven die doorheen de jaren zijn gemaakt. Kortom een rijk gevuld archief werd er tentoongesteld.  Op het speelpleintje was er een springkasteel en vond je er de oude traditionele volksspelen terug. Omstreeks 19u00 gingen zowel de leiding als hun leden en oud-leiding in een ronde zitten, het kampvuur werd aangestoken en het werd gezellig gemaakt om samen rond het vuur liederen te zingen, net zoals hoort bij een echt chirokamp. Nadien volgde er een optreden van ATMID die tot in de late uurtjes het beste van zichzelf gaf.  Het werd een geslaagd feest voor de feestende Chiro. Op naar de 75 jaar!

Pastoor De Block initiatiefnemer 

De Chiro van Papegem werd opgericht in 1953 door E.H. Gustaaf De Block, pastoor van Vlierzele samen met Maria Meersschaut en Christiane Siau, beiden afkomstig uit Papegem. Hun eerste bijeenkomsten gingen door in het ‘staal’ , dat was een schuur die ter beschikking werd gesteld voor verenigingen uit Papegem. Door het feit dat de groep nog niet zo groot was, werd er ook soms bij de leiding thuis samengekomen. Op dat moment waren er twee leidsters en twintig leden. Deze leden werden onderverdeeld in ‘sterretjes’, ‘zonnekinderen’ en ‘zonnemeisjes’.

Ondertussen werd er ook een jongenschiro opgericht ‘St. Gerolf’. Hierover is zeer weinig bekend. Begin de jaren 60 werd de leiding overgenomen door een lerares. Zij werd groepsleidster. Samen met de proost, de pastoor van de parochie, zorgde zij voor een mooie uitbreiding van de groep. De groep breidde uit tot een 50-tal leden (in 1959). Een nieuw lokaal drong zich op en het werd ‘het zaaltje’. Daar werden ook jaarlijks ouderavonden gehouden, waar natuurlijk  – met veel plezier – toneeltjes en dansjes werden opgevoerd. In die jaren begonnen de eerste kampen . Niet te ver van huis want geld had de Chiro niet voldoende. Ondertussen werd de jongenschiro opgedoekt. Op vraag van Zuster Beatrice , die vanaf 1967 op de lijsten verscheen als volwassen begeleidster, werden er 13 jongens toegelaten. De samenwerking verliep goed aangezien de leiding enkel uit meisjes bestond!

Onder toezicht van Zuster Beatrice groeide Chiro Papegem uit tot een mooie en gemengde groep.  De groep breidde uit en er werd een nieuw lokaal gebouwd. Volgens archieven werd in 1974 het adres van de chirogroep ‘ Morgendrop’ te Papegem, het nog altijd huidige Chiroheem. Deze naam vind je nog steeds terug boven de deur. Het heem was het verlengde van  ‘het zaaltje’. Het buiten spelen gebeurde op de speelplaats van de Zusterschool. In 1977 telde de Chiro 49 leden, 9 leiding waarvan 6 meisjes en 3 jongens. Eén volwassen begeleidster en een proost.

Overlijden van Zuster Beatrice viel zwaar

De Chiro kende zijn ups en downs. De jaren ’90 waren zeer moeilijk voor de Chiro, vooral door het verlies van hun sterke volwassen begeleidster Zuster Beatrice en kende een sterke daling. In 2001 was Chiro Papegem de kleinste Chirogroep van België met welgeteld 17 leden, leiding inbegrepen. Gelukkig kropen ze geleidelijk uit het dal. Leden kregen vroeger leiding en andere leiding uit andere chirogroepen kwam hen te hulp schieten en er werd via scholen veel reclame gemaakt. Zo groeiden ze opnieuw uit tot een mooie groep. Na Zuster Beatrice werden Johan Heirman en Marleen Francois de volledige volwassen begeleiders. Tot op de dag van vandaag telt de Chiro 120 leden (leiding en VB inbegrepen) en gaan er ruim 90 leden jaarlijks mee op hun kamp. Leden komen uit omstreken zoals Lede, Erondegem, Vlierzele, Smetlede, Serskamp, Erpe,… en zorgen op deze manier voor een mooie groep. Anja Boelaert en Ruben Heirman nemen de laatste jaren de taak als volwassen begeleiders op zich terwijl Bjarne Coppens en Elke Pelsemacker de groepsleiding voor hun rekening nemen. Bij het 50 jarig bestaan werd de oud-leiding werking opgestart  en die nu ook reeds 20 jaar actief is.

Tot op de dag van vandaag wordt er nog steeds geravot rond het Chiroheem, het zaaltje en het speelpleintje waar drie jaar lang werd gevochten door de oud-leiding om er door de gemeente Lede iets moois van te laten maken. Ook de oprit naast het zaaltje en het zaaltje zelf worden gretig gebruikt. Feestelijkheden zoals hun dia-avond vinden plaats in de kerkje terwijl de trappistenavond in het zaaltje en het heem doorgaan. Omdat de opslagruimte in het cheem te klein werd, werd in overleg met Pastoor Van Den Eeckhout om hun ‘kamp’ materiaal  op te slaan in het kerkje. Zij bezitten zelf enkele tenten en kookmateriaal.  Als de vlaggen van de Chiro wapperen betekent dit dat de jongeren aanwezig zijn en het moment er is om zich uit te leven! Want als je ’t vraagt: CHIRO!

Mosselfestijn

Graag nodigt Chiro Sint.-Lutgardis u uit op hun grote mosselslag en dit op zaterdag 18 november van 18u00 tot 21u00 en op zondag 19 november van 11u30 tot 15u00.

Op het menu staat:

Mosselen volwassen: € 25,00 – kinderen: € 15,00

Kip aan ’t spit volwassen: € 15,00 – kinderen: € 10,00

Vol-au-vent volwassen: € 15,00 – kinderen: € 10,00

Dit alles vindt plaats in Sint-Janshof te Ottergem en kaarten zijn te verkrijgen bij de leiding of VB:  0477 13 49 10 of chiropapegem@gmail.com

Iedereen is van harte welkom!

Foto’s zeggen soms meer dan woorden, dus geniet van de sfeerbeelden!