Laatste ‘Baby aan boord’-beurs in het AZ Sint-Elisabeth

Onder de noemer ‘Baby aan boord’ houdt de dienst materniteit van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem normaal ongeveer viermaandelijks een gratis informatieve beurs voor aanstaande ouders (ook de partner is dus welkom). Op zaterdag 21 oktober gebeurt dat voor de derde en laatste keer dit jaar.

In het auditorium op de derde verdieping van het ziekenhuis kunnen toekomstige ouders dan terecht bij vroedvrouwen voor informatie over zwangerschap en gezonde levenswijze tijdens de zwangerschap, bevalling en verzorging van de baby, het verblijf op de kraamafdeling, fles- en borstvoeding, pre- en postnatale zorg enz. Ook zijn infostands voorzien rond Kind en Gezin, Pas Thuis, het Groeipakket (het vroegere kindergeld) en onder begeleiding van een vroedvrouw zal een kijkje kunnen genomen worden op de kraamafdeling en in het verloskwartier.

Om deze babybeurs toch ook nog enigszins coronaveilig te laten verlopen, wordt er gewerkt met tijdsloten en wordt het aantal koppels dat op de beurs mag binnenkomen, beperkt per tijdslot. Daarom is het noodzakelijk op voorhand in te schrijven. Dit kan via de activiteitenkalender op www.sezz.be (ook de partner is welkom maar deze moet niet afzonderlijk ingeschreven worden). Daarbij kan gekozen worden voor het tijdslot met start om 14 uur, om 14u30 of om 15 uur. Voor meer inlichtingen kan men contact opnemen met de materniteit van het AZ Sint-Elisabeth via 09 364 87 60. Voor de volgende ‘Baby aan boord’-beurs is het daarna wachten tot eind februari van volgend jaar.

Volledigheidshalve voegen we hier nog aan toe dat alle prenatale GVO-lessenreeksen die nog starten voor het einde van dit jaar, volzet zijn. De eerstvolgende GVO-lessenreeksen waarvoor inschrijven wel nog mogelijk is, starten op 4, 8, 10 januari 2024 of later.