© Google Maps

Eenrichtingsverkeer Parkstraat en Grotstraat wordt definitief

In het zoeken naar een oplossing voor de verkeersproblematiek en -onveiligheid in de schoolomgeving in Grotenberge, is bij wijze van proef al sinds 31 oktober van vorig jaar een andere verkeersregeling van toepassing in de Grotstraat en Parkstraat. Daarbij is in laatstgenoemde straat alleen verkeer richting Grotstraat/kerk toegelaten (uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers klasse A) en in de Grotstraat alleen richting Gentsesteenweg (uitgezonderd voor fietsers en lijnbussen). In de Parkstraat gaat dit ook gepaard met geschrankt parkeren (in plaats van het vroegere beurtelings parkeren).

Eerst was voorzien dat deze nieuwe verkeerssituatie zou uitgetest worden tot het einde van de voorbije maand februari (einde krokusvakantie). Na een evaluatiemoment dat plaatsvond op 17 januari, werd echter besloten om die proefopstelling te verlengen, onder meer om ook een oplossing te kunnen uitwerken voor de snelheid en filevorming in de Grotstraat die nog steeds problematisch bleken te blijven, zo werd toen meegedeeld.

In de gemeenteraadszitting van 18 september ll. is nu door de meerderheid het nodige aanvullend politiereglement goedgekeurd teneinde deze nieuwe verkeersregeling te kunnen bestendigen en voortaan definitief in te voeren. Daarbij werd over bijkomende maatregelen in de Grotstraat helemaal niet meer gesproken. Vanuit de oppositie die zich bij de stemming onthield, werd in de marge van dit agendapunt ook geïnformeerd omtrent de snelheidsproblematiek en maatregelen in de omgeving van de school en het voetbalterrein langs de Gentsesteenweg, maar dit leverde vanuit het stadsbestuur bij monde van schepen Cynthia Van den Steen enkel het standaardantwoord op dat dit “een afzonderlijk dossier” is en dat de vraag van de oppositie zal “meegenomen worden voor later”.