McDonald’s krijgt vergunning voor vestiging in Leeuwergem

Zo’n vier maanden geleden raakte bekend dat McDonald’s bij het Zottegemse stadsbestuur een vergunningsaanvraag had ingediend om een nieuwe vestiging van deze keten van hamburger- en fastfoodrestaurants in te planten in Leeuwergem, op de hoek van de Europaweg (N42) en de Veldweg. Terwijl buurtbewoners lieten horen niet blij te zijn met die plannen, leek het stadsbestuur niet meteen weigerachtig te staan tegenover de komst van McDonald’s. In zitting van maandag 13 november ll. heeft het college van burgemeester en schepenen nu beslist om aan de Amerikaanse fastfoodgigant de nodige omgevingsvergunning te verlenen.

McDonald’s liet zijn oog vallen op het terrein waarop zich thans carwash Sirocco bevindt en op de gronden van twee aanpalende woningen. Tegenover Het Nieuwsblad verklaarde Sirocco-zaakvoerder Gustaaf Patteaux eerder al dat zijn leeftijd hem deed denken aan zijn pensioenaanvraag en dat bij zijn zonen de interesse er niet is om de carwash verder uit te baten. Met de eigenaars van de twee woningen bereikte McDonald’s een akkoord voor verkoop onder de opschortende voorwaarde dat de stad aan de fastfoodgigant een vergunning zou afleveren om op die locatie een nieuwe vestiging te bouwen.

Volgens die omgevingsvergunning komt de (vrijstaande) nieuwbouw van één verdieping met restaurant en drive-in op minstens dertig meter afstand van de dichtstbijgelegen woningen en volgens een mobiliteitsstudie zouden er geen substantiële verkeersproblemen te verwachten zijn. Naast interne circulatiewegen, parkeerstroken en fietsenstallingen op het terrein voorzien de plannen ook een afgeschermd terras, akoestische wanden en groenbuffers (hagen) naar de omliggende woningen toe evenals een afzonderlijk en afgesloten sorteerlokaal voor het afval. Het aanleveren van goederen en het ophalen van afval moet telkens in één beweging gebeuren, tussen 7 uur ’s morgens en 19 uur ’s avonds. Wat technische installaties betreft, worden geluiddempende ventilatoren voorzien en wordt er een ozonfilter geplaatst die 95 % van de geuruitstoot moet elimineren. De vergunning houdt ook de voorwaarde in dat de McDonald’s-vestiging zowel op weekdagen als tijdens weekends om 23 uur sluit.