Fietsersbond vindt Bevegemse Vijvers geen geschikte locatie voor ‘truckersparking’

De Fietsersbond Zottegem en MOVE, het lokale mobiliteitsplatform voor burgers, maken zich grote zorgen over de plannen van het Zottegemse stadsbestuur – in de gemeenteraadszitting van komende maandag 17 juni wordt het hiervoor nodige aanvullende politiereglement ter goedkeuring voorgelegd – om een deel van de parking aan de Bevegemse Vijvers in te richten als parkeerzone voor vrachtwagens en bussen. Hiervoor zouden een 100-tal gewone parkeerplaatsen geschrapt worden. Beide organisaties zijn van mening dat niet alleen de straten van een bebouwde kom ongeschikt zijn voor zwaar vrachtverkeer, maar vooral dat een ‘truckersparking’ in een woon- en recreatiegebied, met bovendien de aanwezigheid van meerdere scholen, de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengt. Niet in het minst voor de vele kinderen en leden van de verschillende sportclubs die op de site Bevegemse Vijvers hun thuisbasis hebben, zowel fietsers als voetgangers, zou dit onnodige risico’s met zich meebrengen. 

OOK POLITIE ADVISEERT ANDERE LOCATIE

Volgens de Fietsersbond Zottegem sluit dit standpunt aan bij de visie van de politiediensten die ook ter zake een negatief advies hebben uitgebracht omwille van de risico’s voor de verkeersveiligheid en hebben voorgesteld om naar een andere locatie uit te kijken. De Fietsersbond wijst de verschillende industriezones en grote gewestwegen als mogelijke alternatieven aan, waar de voorziening van een truckersparking veel logischer zou zijn en de negatieve impact ervan op onder meer de verkeersveiligheid en het algemeen veiligheidsgevoel, de leefbaarheid en leefkwaliteit voor de inwoners van de ruime omgeving alsook qua geluids- en luchtvervuiling en infrastructuurbelasting aanzienlijk minder zou zijn.