Raadslid brengt lange wachttijden politie Zottegem onder de aandacht: “Pakkans daders moet groter”

CD&V-raadslid Robin De Cubber heeft de lange wachttijden om aangifte te doen bij politie Zottegem onder de aandacht van de gemeenteraad gebracht.

“Kan de wachttijd om aangifte te doen bij de politie korter in Zottegem? We moeten de pakkans van daders vergroten”, aldus Robin De Cubber. “De voorbije weken werd er in nieuws- en sociale media bericht over de beschadiging of diefstal van bromfietsen en het bekrassen van geparkeerde wagens in Zottegem. Wanneer de mensen hier aangifte over wilden maken aan de politiediensten, werd hen gevraagd om een afspraak te maken tot een week nadien. Handhaving is het sluitstuk in de strijd tegen vandalisme en misdaad. Wanneer mensen een aangifte wensen te doen van een diefstal, willen ze dat natuurlijk zo snel als mogelijk doen om de pakkans van de daders de vergroten. Ik denk dat dit ook de wens is van iedereen om straffeloosheid te voorkomen.”

Via de website van de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem is er ook de mogelijkheid om zelf online aangifte te doen”, gaat De Cubber verder. Ik kan me voorstellen dat mensen liever fysiek bij een agent zelf aangifte wensen te doen. Een reden kan zijn omdat men niet weet welke stappen er gezet worden na het invullen van zo’n online aangifte. Mijn vraag aan de Burgemeester was daarom tweeledig: kan in de eerste plaats organisatorisch bekeken worden of het mogelijk is de wachttijd om fysiek een aangifte te doen in te korten én kan, indien dat noodzakelijk is, het proces van de online aangifte beter bekend maken bij de burger.”

Burgemeester Evelien De Both (N-VA) : “Het onthaal van de lokale politie is een basisfunctionaliteit en dus een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening aan onze bevolking. Dringende aangiftes, voor welke een onmiddellijke politionele tussenkomst wordt verwacht, moeten uiteraard steeds gemeld worden via het noodnummer 101/112. Andere, niet-dringende meldingen of klachten met een uitstelbare politionele tussenkomst kunnen via het onthaal aan de politie ter kennis worden gebracht. Wij stellen vast dat steeds meer inwoners de weg vinden naar online aangiftes, en dat is een goede zaak. Onze politiezone werkt, zoals de meeste politiezones, met een afsprakensysteem om aangifte te doen. In functie van de urgentie van de feiten waarover men aangifte wenst te doen, alsook rekening houdende met het aantal aangiftes die dienen verwerkt te worden, krijgen de mensen een afspraak. Dit kan oplopen tot enkele werkdagen. Ik kan begrijpen dat sommige mensen het gevoel hebben dat dit te lang is. Op dit ogenblik doen onze politiediensten wat zij kunnen. Om onze veiligheid te blijven garanderen – waaronder het verkorten van de wachttermijn voor aangifte te doen – zijn bijkomende investeringen in politie noodzakelijk zodat meer capaciteit kan gecreëerd worden.

“Investeren in capaciteit is inderdaad noodzakelijk om sneller op de bal te kunnen spelen en de pakkans te vergroten. Hopelijk kan dit dan ook evolueren in de positieve richting, want snelheid is cruciaal om handhaving te garanderen”, besluit De Cubber.