Sarah De Backer vraagt een singlesvriendelijker beleid

Geraardsbergen. Sarah De Backer (Open Vld) breekt een lans om van Geraardsbergen een singlesvriendelijke stad te maken. ‘Momenteel is maar liefst 46% van de Belgische huishoudens alleenstaande ouder of alleenwonende. Tegen 2060 zullen de helft van de huishoudens uit één persoon bestaan’, weet Sarah De Backer.

In Geraardsbergen zijn er 6.661 alleenwonenden en alleenstaande ouders. Deze groep is heel divers. ‘Het wordt dringend tijd dat het beleid daarmee rekening houdt. ‘Eenpersoonshuishoudens ondervinden heel wat schaalnadelen. Zij behoren tot de hoogst belastbare categorie. Ook voor wonen liggen de kosten proportioneel een stuk hoger.’

De lokale besturen kunnen hier ook enkele ondersteunende maatregelen nemen. ‘De vermindering en tegemoetkoming van €30 sinds 2019 op de gemeentebelasting voor alleenstaanden met of zonder kinderen is één van de weinige maatregelen die genomen zijn.’

‘Het implementeren van een ‘singlesreflex’, waarbij alle beleidsmaatregelen steeds worden afgetoetst op hun effect op alleenstaanden, is een stap in de juiste richting. Daarnaast kan er nog voor een proportionele fiscaliteit m.b.t. o.a. de gemeentetaksen gekozen worden. Forfaitaire taksen worden per gezin betaald en niet per persoon. Deze wegen bij eenpersoonshuishoudens extra hard door.’

Sarah De Backer denkt nog aan andere maatregelen: ‘stimuleren van woon- en werkprojecten waarbij de beschikbare ruimtes beter wordt benut en waarbij sociale contacten worden bevorderd. Streven naar laagdrempelige en betaalbare activiteiten. Het betrekken van alleenwoners bij het beleid, want als ervaringsdeskundigen kent niemand beter hun noden en prioriteiten.’

‘Kunnen we van Geraardsbergen ook een singlesvriendelijke stad maken, waar iedereen gelijkwaardig in dienstverlening, regelgeving en communicatie benaderd en behandeld wordt?’, vraagt raadslid De Backer zich af.

De stad Geraardsbergen antwoordt positief op deze vraag. Eventuele financiële engagementen worden zeker meegenomen naar de bespreking van het volgende meerjarenplan.

Julien Borremans