Jong N-VA Rhode ruimt ‘driegemeentenpunt’ op

Jong N-VA Rhode ruimt op 01

Oosterzele, 14/03/2017: Jong N-VA Rhode trok net als vorig jaar gewapend met prikkers en vuilniszakken op pad om enkele straten proper te maken. “Je blijft ervan versteld staan wat je allemaal langs de weg vindt, reageert voorzitter Simon Lejeune.  Met deze actie willen wij een oproep doen naar de inwoners en de gemeentebesturen van de gemeenten Melle, Merelbeke en Oosterzele om elk van hun kant te blijven inzetten op een strenge aanpak van het sluikstorten en te werken aan een dalende afvalberg”, aldus Simon Lejeune

Jong N-VA Rhode, de vereniging die jonge N-VA’ers samenbrengt uit de gemeenten Melle, Merelbeke en Oosterzele ruimde in het kader van de Oosterzeelse milieuweek opnieuw enkele straten op.

De jongeren trokken naar het ‘driegemeentenpunt’, zoals zij het noemen, de plaats waar de drie gemeenten samenkomen.

Jong N-VA Rhode ruimt op 02

“Het is soms huiveringwekkend wat je allemaal in de berm vindt”, reageert Simon Lejeune. “Natuurlijk is het ook een bewustmakingsactie. Enerzijds willen wij een oproep doen naar de inwoners. Iedereen moet zich bewust zijn dat wat men op straat gooit schadelijke gevolgen kan hebben voor mens, dier en natuur.   Anderzijds pleiten wij ervoor dat onze bestuurders streng optreden tegen sluikstorten en dat ze de afvalberg proberen te verminderen.”

“Wij roepen het Merelbeekse gemeentebestuur op om actie te ondernemen en een kentering te bewerkstelligen.” – Simon Lejeune (Voorzitter Jong N-VA Rhode)

Gemeenten kregen vanuit de Vlaamse regering per cluster nieuwe doelstellingen opgelegd met betrekking tot het restafval. Merelbeke en Melle moeten tegen 2022 streven naar 116kg restafval per inwoner. Voor Oosterzele ligt de norm op 139kg per inwoner.

“Wij stellen tevreden vast dat Melle weinig problemen zal hebben om de norm te halen.

In Oosterzele heeft het bestuur en de bevoegde schepen de afgelopen jaren enorme inspanningen gedaan. Daardoor is Oosterzele goed op weg om haar doelstelling in 2022 te halen. Deze gemeenten roepen wij op om op hun positieve elan verder te werken.

Wij maken ons vooral zorgen om Merelbeke. Net als Melle streven zij naar 116kg restafval per inwoner. In 2015 zat de gemeente echter aan 135kg per inwoner. Wij roepen het Merelbeekse gemeentebestuur dan ook op om actie te ondernemen en een kentering te bewerkstelligen.”

X