’t Uilekot en Climaxi verzamelen 2.500 handtekeningen tegen afschaffen buurtwegen N42. Burgemeester Guido De Padt van Geraardsbergen reageert: “Het mist spuien moet stoppen!”

dorpsraadschendelbeke2

Geraardsbergen/Herzele, 27/03/2017: vzw ’t Uilekot en vzw Climaxi klopten zich vorige week op de borst toen ze bekendmaakten dat hun bezwaarschriftencampagne 2.500 handtekeningen hadden opgeleverd voor het behoud van de buurtwegen Schonenberg én Leugenstraat in Herzele. Geraardsbergs burgemeester Guido De Padt verwijt ’t Uilekot en Climaxi dat ze de ondertekenaars hebben misleid. “Bij het ronselen van die stemmen werd steeds uitdrukkelijk voorgehouden dat men zich niet uitsprak tegen de doortrekking van de N42, reden waarom wellicht vele burgers nietsvermoedend de petitie hebben getekend.”

unnamed (1)

’t Uilekot en Climaxi

“Rond die weg bestaat al dertig jaar controverse”, verduidelijkt Filip De Bodt van ’t Uilekot de petitie. “Men wil een omleiding realiseren en Herzele en de weg ombouwen van twee naar vier rijstroken te Oosterzele. De beide flessenhalzen aan het uiteinde (rond punt Wetteren en Grote Weg Geraardsbergen) blijven zoals ze zijn. De nieuwe stukken lossen dus geen enkel probleem op. Tegen de bouwaanvraag werden vorige zomer al zevenhonderdvijftig bezwaren ingediend.”

“De Administratie Wegen en Verkeer was evenwel vergeten dat de buurtwegen die de weg in twee knipt ook volgens een bepaalde procedure moeten afgeschaft of omgelegd worden. Die wetgeving is vrij precies. De overheid ontdekte zijn fout pas na de bouwaanvraag. Die aanvraag werd dan stil gelegd en de procedure voor afschaffing gelanceerd. Tot nu toe tekenden tweeduizendvijfhonderd mensen het bezwaarschrift. De gemeenteraad moet daar nu over beraadslagen. Het laatste woord is dan voor de provincie en de minister. Indien men daar beslist om vooralsnog over te gaan tot een ondertunneling, dan moet ook de bouwvergunning herbegonnen worden.”

VOKA

Cilimaxi: “De ondernemerslobby VOKA voert een eigen campagne met positieve bezwaarschriften. Via een kettingmail, die met de gebruikelijke gunstige wind, op de Climaxi-tafel belandde, worden alle bedrijven opgeroepen om bezwaren te tekenen en ze in te dienen bij Seminck Gas te Geraardsbergen, Volvo Dhondt te Zottegem en Hamann Logistic Services te Wetteren. Climaxi vindt dit er over Dat men als bedrijf pleit voor een nieuwe weg, dat kunnen we tenminste nog begrijpen. Dat men pleit om de buurtwegen van de mensen af te schaffen, dat is rechtstreekse agressie tegen de betrokken buurten. We vragen ons af wat de klanten van die bedrijven daar van vinden.”

“Climaxi roept de overheid op om eindelijk met alle betrokkenen rond de tafel te zitten om de zaak op te lossen. Een intendant kan zoals in Antwerpen het proces begeleiden.De buurt stelt een compromis voor en wil de weg laten aanleggen als hij enkel gebruikt wordt door fietsers en landbouwvoertuigen. Deze mini-versie moet de overheid toelaten om het bestaande trac é veiliger te maken.”

dorpsraadschendelbeke2

Reactie Guido De Padt, burgemeester van Geraardsbergen

“Het schepencollege van Geraardsbergen keurde op 20.03.17 een positief bezwaarschrift goed waarin o.m het volgende staat geschreven:  Overwegende dat het uitblijven van de rechttrekking van de N42 een nefaste impact heeft op de economische ontwikkeling van de regio; Overwegende dat de roep van inwoners, ondernemers, werknemers en politici actief of woonachtig in deze regio, niet langer kan genegeerd worden; Overwegende dat de noodzaak van een snelle realisatie van de nieuwe rondweg N42 door tal van ondernemingen, politieke organen en mandatarissen alsook de vrederechter meermaals erkend werd; Overwegende dat alle burgemeesters uit de regio zich herhaaldelijk achter de aanleg van de rondgang schaarden.”

“En er zijn niet alleen sociaal-economische aspecten, maar ook ernstige vekeersveiligheidsoverwegingen. Een van de laatste stappen om de rechttrekking te kunnen doorvoeren is de afschaffing van de buurtwegen.En hier knelt het schoentje. Onder aanvoering van ’t Uilekot en Climaxi werd een petitie-actie georganiseerd die 2.500 handtekeningen opleverde. Bij het ronselen van die stemmen werd steeds uitdrukkelijk voorgehouden dat men zich niet uitsprak tegen de doortrekking van de N42, reden waarom wellicht vele burgers nietsvermoedend de petitie hebben getekend.   Daarbij wordt misleiding van de ondertekenaars dus niet geschuwd.”

“Tot mijn consternatie stel ik vast dat het Uilekot nog voor het offici ële eind van het openbaar onderzoek een persbericht verspreidt waar de maskers afvallen. Daarin worden de echte bedoelingen van de petitie duidelijk. Ze willen niet meer of niet minder dan opnieuw de ganse procedure aanvallen en hebben zelfs de idee opgevat om een intendant aan te stellen. Dit is een regelrechte schande en doet direct vragen rijzen over de legitimiteit van de petitie.”

“De vrederechter oordeelde recent dat het voorgestelde nieuwe trac é de enige oplossing is. En dat niet alleen: de hoogdringendheid is er niet alleen wat betreft de verkeersveiligheid,  maar ook wat betreft economische ontwikkeling van de regio. In hetzelfde vonnis oordeelde de rechter ook dat er maximaal milderende maatregelen werden getroffen. Het MER rapport en de screening ervan zijn helder: het sociale weefsel in Herzele zal erop vooruitgaan en de levenskwaliteit zal stijgen.”

“Het wordt tijd dat het mist spuien stopt. Uiteraard mag eenieder zijn/haar opmerkingen en bezwaren uiten, doch men dient dit op een inhoudelijke en correcte wijze te doen. De rechter oordeelde ook dat met veronderstellingen en valse info geen rechtszaak kan worden gewonnen.”