Windeekse chiromeisjes palmen fitnessclub Adonis in en gaan verbouwen!

DDL jeugdlokalen chiro (6)

Oosterzele, 23/04/2017, persbericht: Vijf jaar geleden trok Chiro Tel Aviv al aan de alarmbel voor hun lokalen op site De Kluize, rechtover het gemeenschapscentrum. “Met 180 vierkante meter voor honderd leden was het heel krap geworden”, zegt Bernard Van Craeyenest, voorzitter van het oudercomit é. “En de lokalen waren ook compleet uitgeleefd, op alle gebied.  

2017 04 20 oosterzele nieuwe chiro lokalen (65)

Een oplossing was noodzakelijk, maar jeugdbewegingen barsten natuurlijk niet van het geld. Een tweetal jaar geleden beloofde de burgemeester dat hij ‘iets voor de Chiro zou doen’. En de gemeente heeft haar woord gehouden.”

Hanna Courtijn schepen van Jeugdzaken schetste kort gebeuren van tot stand komen overeenkomst, Els De Turk vervolledigde met gepaard gaande vergunningen en in plantingen Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw dossier rond de oude fitnessclub Adonis en de achterliggende gronden, de gemeente gekocht het perceel voor 57.000 euro. Chiro Tel Aviv, mag in de toekomst daar hun intrek nemen.

Begin december 2016 werd een akkoord bereikt tussen Chiro Windeke en het schepencollege van Oosterzele i.v.m. de gebruiksduur en gebruiksvergoeding om de lokalen van Chiro Windeke onder te brengen in het voormalige fitnessgebouw ‘Adonis’. Mede door dit akkoord is het nu zeker dat Chiro Windeke begin 2017 kan starten met de noodzakelijke verbouwingswerken. De verhuis is voorzien in de loop van 2018.

De eerste vergadering met het schepencollege omtrent het vernieuwen van de huidige chiro lokalen dateert reeds van 2010! In de afgelopen 6 jaar is zowat elke piste, locatie en mogelijkheid de revue gepasseerd. Finaal heeft een werkgroep van een tiental ouders de chiro leiding intensief ondersteund en er mede voor gezorgd dat er nu, 6 jaar later, een lange termijn oplossing uit de brand werd gesleept.

De vzw heeft tot doel ondersteuning te bieden aan de feitelijke vereniging ‘Chiro Tel Aviv’, welke bij het grote publiek gekend staat als ‘Chiro Windeke’. De vzw bevat eveneens leden uit de leidingsploeg en zal voornamelijk de erbouwingswerkzaamheden coördineren en opvolgen. De vzw zal tevens instaan voor het afsluiten van de noodzakelijke verzekeringspolissen en werk maken van de noodzakelijke veiligheidscoördinatie tijdens de werkzaamheden.Ter plaatse kregen wij een uiteenzetting van de indeling lokalen door het architecten bureau  Koenraad Du Chau

Al die inspanningen kunnen ook wij niet alleen aan, we hopen heel binnenkort van start te gaan en beroep te kunnen doen op heel wat helpende handen, sponsoren, … kortom mensen die de chiro een warm hart toedragen.

(DDL)

X