Zottegem ondertekent burgemeestersconvenant

Klimaatgezond_Klimaatteam

Zottegem, 20/10/2017 –  Zottegem wil klimaatgezond worden en ondertekende daarom het burgemeestersconvenant.

Klimaatgezond_Nulmeting Zottegem

Daarmee ging de stad de ambitieuze doelstelling aan om tegen 2030 40% minder CO2-uitstoot te hebben op haar grondgebied. “De uitdaging waar we voor staan is groot. 40% minder CO2-uitstoot tegen 2030 is niet min, maar wel cruciaal om de klimaatverandering een halt toe te roepen”, vertelt schepen Leen Goossens. “In 2011 werd op ons grondgebied 109.447 ton CO2 uitgestoten of 4,4 ton per inwoner. Willen we tegen 2030 klimaatgezond zijn, dan moet er op ons grondgebied in totaal 43.791 ton minder CO2 worden uitgestoten. Dat is heel wat, als je bedenkt dat 1000 daken isoleren een vermindering van 980 ton CO2 per jaar betekent. Om onze huidige CO2-uitstoot op te vangen, zouden we een bos nodig hebben dat 1,2 keer zo groot is als onze hele stad. Er is dus nog veel werk aan de winkel.”

Klimaatgezond_schepen

“Een paar weken geleden werd het startschot gegeven voor de opmaak van een klimaatplan. Enkele medewerkers van de stad engageerden zich om een Klimaatteam te vormen. Samen zullen zij een intensief traject opzetten om tegen 2018 een volwaardig gedragen klimaatplan uit te werken. De bedoeling is om in dit klimaatplan tal van maatregelen op te nemen die ervoor zullen zorgen dat de CO2- uitstoot op ons grondgebied met 40% gereduceerd wordt.”

“Als stad hebben we al enkele inspanningen gedaan. Zo kiezen we voor 100% groene stroom, liggen er zonnepanelen op verschillende stadsgebouwen, schakelen we de openbare verlichting geleidelijk om naar LED-verlichting en werden stookplaatsrenovaties uitgevoerd. Maar uiteraard is dit niet voldoende. Om de doelstelling te halen zal er meer nodig zijn. We rekenen daarbij ook op de inbreng van inwoners, scholen, bedrijven, verenigingen en andere organisaties. Op dinsdag 21 november wordt er een Klimaattafel georganiseerd, waar iedere deelnemer idee ën kan geven rond dit onderwerp. Willen we slagen in onze ambitieuze doelstelling, zal iedere inwoner van Zottegem mee aan de kar moeten trekken. We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan de Klimaattafel en hopen dan ook dat zoveel mogelijk inwoners hun schouders onder dit project willen zetten”, besluit schepen Goossens

X