Kerken Schelderode, Munte en Lemberge worden herbestemd

DDL merelbeke kerken plan kerk schelderode (4)

Merelbeke, 27/10/2017 – Merelbeke laat zich in haar kerkenplan leiden door de visie van de kerkelijke overheid.  Welke nieuwe bestemming een kerk zal krijgen, maakt deel uit van een breed participatietraject. (DDL)

De bisschop besliste dit voorjaar welke kerken bestemd blijven voor religieuze activiteiten en welke een andere bestemming kunnen krijgen. De kerken van Schelderode, Munte en Lemberge worden herbestemd.

Gemeentelijke inventaris

Binnen de gemeente is een werkgroep actief die per kerk informatie verzamelde over de eigendomstitel, de erfgoedwaarde, de bouwfysische toestand, de ligging, de aanwezigheid van een begraafplaats, de behoefte aan ruimte, de belangstelling van andere actoren. Deze gemeentelijke inventaris en de visie van het bisdom vormen samen het kerkenbeleidsplan van de gemeente Merelbeke.

Concrete invulling?

Welke concrete invulling een kerk zal krijgen, gebeurt in samenspraak met heel wat actoren: het Centraal kerkbestuur, buurtbewoners, adviesraden, plaatselijke verenigingen, enz. “Al op 9 november 2016 organiseerden we een eerste algemeen infomoment rond de toekomst van de kerken”, licht burgemeester Filip Thienpont toe. “Toen gaf het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur uitleg rond de opmaak van een parochiekerkenplan en werden heel wat goede voorbeelden van herbestemming in binnen- en buitenland getoond”.

Schelderode pilootproject

DDL merelbeke kerken plan kerk schelderode (4)

Als pilootproject werd op 8 december 2016 een participatiemoment gehouden in Schelderode waarbij Schelderodenaren samen nadachten over de toekomst van hun kerk. Als beschermd monument in een beschermd dorpsgezicht bepaalt de erfgoedwaarde van de kerk mee welke activiteiten er in dat gebouw kunnen doorgaan. “Voor de Sint-Martinuskerk van Schelderode werd na politiek overleg ook een projectdossier ingediend waarbij het Projectbureau Herbestemming kerken de gemeente begeleidt bij een ontwerp en raming op basis van de input en voorstellen die de lokale gemeenschap aanbracht.”

Ook de Sint-Bonifatius- (Munte) en Sint-Aldegondiskerk (Lemberge) worden onttrokken aan de eredienst en krijgen een nieuwe functie. Ook daar werden de lokale actoren uitgenodigd voor overleg en input. In Munte vond eind vorig jaar bijvoorbeeld al een eerste brainstormsessie plaats en tijdens de zomer konden inwoners hun idee ën kwijt in een idee ënbus. In het najaar volgt voor beide kerken ook een open bewonersvergadering. “We willen alle idee ën die leven bij de lokale gemeenschap, de kerkbesturen, enz. alle kansen geven in een ruim participatietraject. Daarnaast nodigen we ook alle politieke fracties uit en betrekken we hen actief bij een nieuwe invulling van die kerken die voor herbestemming in aanmerking komen.”, aldus burgemeester Filip Thienpont.  

Tekst en foto’s Danny De Lobelle

 

X