Verslag gemeenteraad Geraardsbergen

Markt Geraardsbergen

14/11/2017 – Onze reporter Armand Matthijs heeft zoals maandelijks zijn goede gewoonte, een uitgebreid verslag klaar van de gemeenteraad in Geraardsbergen.

Meer mogelijkheden voor wonen

De raad van 7 november was na 75 minuten al afgehandeld. Behalve Raadslid Coppez was iedereen aanwezig. Ook nu kwamen de meeste tussenkomsten van de sp.a oppositie en vooral  van Raadslid Vandermaelen.

Aan de Hoogkouter in Idegem, tussen Heirweg en Alstersesteenweg bouwt de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek huur- en koopwoningen. De gemeenteraad moet dan het wegtrac é goedkeuren.

Raadslid Vandermaelen vroeg naar het advies van de dienst mobiliteit (voor alle weggebruikers?).

Schepen Franceus antwoordde dat de Vlaamse overheid geen toegang wil via haar weg, Aalstersteenweg. Achteraf kan met tellingen, de problemen aangeduid worden. Vooraf was er ook informatiebijeenkomst voor de omwonenden.

Bovenop het wettelijk verplicht aantal sociale woningen (222) , wil Geraardsbergen er nog eens 74 bijkomende voorzien. Schepen Duwyn gaf aanvullende toelichting na een vraag van raadslid Vandermeulen.

Intercommunale verenigingen met minder gemeentelijke afgevaardigden

Tijdens deze jaarperiode wonen raadsleden de vergaderingen bij van intercommunale verenigingen (samenwerkingsverbanden tussen verschillende gemeenten).

Schepen Panis is voorzitter van Fingem, die met kapitaal zorgt voor de beste energiebevoorrading. Hier is een reorganisatie aan de hand met minder afgevaardigden vanuit de aangesloten gemeenten. Ook wordt hier ruimte gemaakt voor meer duurzame energie. De opbrengst van de aandelen van de gemeenten wordt hierbij ook opgevolgd.

Raadslid Deprez volgt de intercommunale rond crematoria. Hij wist te melden dat het crematorium in Aalst operationeel zal zijn midden 2018. Eerder kon men ook al terecht bij de Waalse voorziening in Frasnes.  Raadslid Vandermaelen pleitte nog voor een herdenkinsmoment voor overledenen, wiens graf en naamplaatjes zijn weg genomen.

Schepen Mertens deelde Raadslid Vandermaelen nog mee dat in het opgestarte bouwproject van het kenniscentrum (bibliotheek) geen ruimte meer wordt voorzien voor woningen. Dit komt omdat stad en OCMW hun diensten willen groeperen aan de dienstencampus Weverijstraat.

Schepen Duwyn informeerde, op vraag van Raadslid Vandermaelen, naar extra-ophaalrondes van huisvuil in de zomer. De hoge kostprijs maakte duidelijk dat dit geen optie is.

Kerk Waarbeke voor de stad

De raad besliste om deze kerk toe te voegen aan haar patrimonium. Er zijn plannen om daar een columbarium uit te bouwen.

Raadslid Vandermaelen had vragen over het onderhoud  van de kerk en de organisatie van religieuze rituelen.

Schepen Panis verduidelijkte dat ontwijden van de plaats betekent ‘ het onttrekken aan de eredienst’. Nadien zijn er allicht geen rituelen meer mogelijk, van gelijk welke aard. In het stads budget zijn bedragen voorzien voor het degelijk onderhoud van de kerken.

Ledverlichting op openbare plaatsen

Raadslid Vandermaelen ging er even van uit dat we achterop lopen om onze openbare verlichting zuiniger en milieuvriendelijk te maken.

Schepen Franceus repliceerde dat de stad als een van de eersten in 2014 begon met de verLEDding van de openbare verlichting. “Momenteel  zijn al zowat 8% van de 6.227 verlichtingspunten aangepast. Het totaal aanpassen kost 3,6 miljoen euro over tien jaar maar is wel erg renderend. Wij opteren er niet voor onze openbare verlichting te verkopen aan Eandis. Inzake lichtbesparing is (volledig) doven op sommige plaatsen of dimmen van de verlichting de beste en veiligste oplossing.”

Kwetsbare jeugd in jeugdverenigingen

Raadslid De Gauquier  wilde weten hoe kwetsbare jeugd terecht kunnen bij de jeugdverenigingen en hoe deze opname daar wordt ondersteund.

Jeugdschepen Van Trimpont  heeft geen precieze  cijfers over deze doelgroep maar onderneemt wel acties om deze integratie mogelijk te maken. “Zo kunnen jeugdverenigingen beroep doen op de jeugdopbouwwerker. Er zijn ook tussenkomsten om aan te sluiten en op kamp te kunnen gaan. Ook wordt er geïnvesteerd in de specifieke vorming van jeugdbegeleiders en worden er heel wat inspanningen ondernomen om iedere jongere en zijn ouders te informeren.”

Nieuw wijk-werken

Recent werd  de Vlaamse regeling rond PWA (Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap) vervangen door Wijk-werken. In  de vorige regeling konden langdurig werklozen  zo occasionele activiteiten uitoefenen die niet konden in het gewone arbeidscircuit.

Nu besliste de raad om toe te treden tot een projectvereniging samen met Ninove, Zottegem, Denderleeuw en Haaltert. Verder kwamen er geen toelichting en vragen bij dit vernieuwend initiatief.

Wel werden de mede-bestuurders aangewezen: Schepen Fontaine en plaatsvervanger  Schepen Larmuseau. En zelfs de oppostie kreeg een zitje: Raadslid Van Autryve en plaatsvervanger raadslid Piron.

Armand Matthijs  (29)5.11.2017

X