Waarom Groen Geraardsbergen geen blanco cheque geeft aan hoger bouwen?

IMG_1715 (1).JPG

Geraardsbergen, 23/12/2017 – Tijdens de laatste gemeenteraad van Geraardsbergen hebben de meerderheidspartijen (Open VLD en CD&V) samen met N-VA, behalve raadslid D’Hose die tegen stemde, zich uitgesproken voor het hoger bouwen in Geraardsbergen. SP.a en raadslid De Moyer onthielden zich.

Persbericht Groen.

Reeds van bij het begin heeft Groen Geraardsbergen aangemaand om niet zomaar woontorens op het grondgebied van Geraardsbergen neer te poten.

Als we de keuze maken om in de verschillende deelgemeenten woontorens (7 à 8 bouwlagen) toe te laten, dan lopen we het risico dat het stadscentrum leegloopt. “De stad mag geen ‘dougnut’ worden.” (Leeg in het midden, Jan Gehl, architect-professor, in ‘steden voor mensen’, 2016)

Het centrum (maar ook in de deelgemeenten) telt heel wat leegstaande panden en huizen die zouden kunnen benut worden voor woongelegenheden.

Studies tonen aan “hoe meer bouwlagen, hoe minder stadsleven en sociale interactie”. Vanaf de 4 ° verdieping verdampt het contact tussen het verdiep en de straat.

Groen Geraardsbergen doet een oproep om de stad niet te verkopen aan vastgoedmakelaars. Dit is absoluut geen garantie op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. We moeten streven naar een mix van woningaanbod om te voorkomen dat het aanbod aan nieuwbouw te eenzijdig is en slechts een deel van de bevolking aantrekt.

Om een wijk dynamisch te maken moet er een verscheidenheid zijn aan culturen, leeftijden en gezinssamenstellingen.

Groen Geraardsbergen is voorstander om, zoals in Gent, een woningtypetoets in te voeren bij elke verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning waarbij een woonfunctie wordt gevraagd. Deze toets omvat 6 vragen, die systematisch en doelgericht zijn opgestemd. De eerste drie vragen vertrekken van de ruimere omgeving en zoomen steeds dieper in op het project zelf. Die vragen handelen over de omgeving van het terrein, de vierde vraag over de parkeermogelijkheden. De laatste twee vragen handelen over het te ontwikkelen terrein zelf. Dit om na te gaan of op basis van de vorm van het terrein, het volume en het aantal bouwlagen een specifieke voorkeur ontstaat voor een bepaald woningtype.

Met deze toets wil men nagaan welk type woning (eengezinswoning, schakelwoning of meergezinswoning) de voorkeur geniet en hoeveel bouwlagen men kan goedkeuren.

Tot slot wil Groen Geraardsbergen zich aansluiten bij het advies van de Vlaamse Woonraad in samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat (Kinderen en huisvesting, februari 2017).

In dit advies wordt gesteld dat de woningkenmerken en de woonomgeving het welzijn van de kinderen beïnvloedt. De omgeving waarin kinderen opgroeien is cruciaal voor hun ontwikkeling. In die zin zijn woonkazernes zonder uitdagingen voor kinderen (groen, speelgelegenheid, …) weinig stimulerend. Tevens moet er ook gedacht worden aan hun veiligheid.

Groen Geraardsbergen kiest voor een participatiemodel waarbij men buurtbewoners aanspreekt vooraleer plannen al te concreet worden. Zoniet komt er een offensief-defensief-relatie die weinig of niet bijdraagt tot een creatieve aanpak. Participatie zorgt voor de nodige gedragenheid en voor de kennis op welke behoeften er moet ingespeeld worden.

De manier waarop nu bouwprojecten gelanceerd worden zijn geenszins voorbeelden van dit participatiemodel.

X