Hoger bouwen in Geraadsbergen, visie burgemeester Guido De Padt

IMG_1715-1.jpg

Geraardsbergen, 26/12/2017 – Tijdens de laatste gemeenteraad van Geraardsbergen hebben de meerderheidspartijen (Open VLD en CD&V) samen met N-VA, behalve raadslid D’Hose die tegen stemde, zich uitgesproken voor het hoger bouwen in Geraardsbergen. SP.a en raadslid De Moyer onthielden zich.  

Voorafgaand persbericht Groen:

Waarom Groen Geraardsbergen geen blanco cheque geeft aan hoger bouwen?

Visie burgemeester Guido De Padt –  Kwalitatieve kernversterking en verdichting  door hoger te bouwen mag geen taboe zijn

Vooraf

Geraardsbergen groeit. Vandaag telt onze stad al zo’n 33.000 inwoners, en we blijven groeien. Al deze mensen hebben een woonst nodig. Aan dit tempo is het een kwestie van tijd vooraleer alle beschikbare ruimte is volgebouwd. Een andere manier van ruimtegebruik dringt zich dus op. Daarom moeten we nu al nadenken over de manier waarop de beschikbare ruimte op de best mogelijke manier ingezet kan worden. Het behoud van groene en open ruimten is alvast een belangrijk aandachtspunt. Waar de meeste gebouwen in Geraardsbergen momenteel beperkt zijn tot een 3-tal bouwlagen, zou er in de toekomst hoger gebouwd moeten kunnen worden. Maar niet zomaar overal en alleen als de uitgespaarde groene ruimte ook behouden wordt.

Beslissing gemeenteraad

De gemeenteraad heeft dinsdag jl. het licht op groen gezet om de site van de Vooruitzichtstraat om te vormen tot een  duurzame woonomgeving  met een  groen karakter.

Deze beslissing handelt  enkel  over de bovenvermelde site zelf en heeft geen betrekking op de rest van ons grondgebied.  Er is dus geen enkele beslissing genomen waarbij we elders in het centrum of in de deelgemeenten woontorens zouden gaan neerpoten.

Onze gemeenteraad heeft het licht op groen gezet om een project te realiseren van kwalitatieve wooninbreiding met een grote openbare groenzone, vlakbij het station en het stadscentrum met alle nodige voorzieningen. We willen aldus de huidige verwaarloosde en onderbenutte terreinen inzetten voor herontwikkeling. Om dit te bereiken heeft de gemeenteraad ook geoordeeld dat de aanwezigheid van een  moskee  op die plaats niet aangewezen is.

De site wordt beschouwd als een strategische site voor hogere bebouwing. Op de site kunnen twee gebouwen komen tot 8 à 9 bouwlagen. Deze worden echter geplaatst in het deel van de stad waar de oorspronkelijke middeleeuws structuur al erg is aangetast; ze maakt dus geen deel uit van de nog gave, historische kern. Via hoogbouw gecombineerd met nieuwe groenstructuren, willen we het stedelijk landschap versterken.

Pittig detail: de  Vlaamse Bouwmeester  heeft zich ook over het plan gebogen en liet mij op 21.09.17 weten dat “u zeer goed bezig bent”.

De toekomst

Om na te gaan waar er binnen Geraardsbergen kansen liggen en mogelijkheden zijn voor hoger bouwen in diverse vormen, heeft ons bestuur een studie laten opmaken. Het gaat daarbij niet altijd om hoge torens, maar bijvoorbeeld ook om plaatselijke accenten (4 à 5 bouwlagen) en om het cre ëren van kwaliteitsvolle stedelijke pleinen. Ook bepaalde deelgemeenten komen daarvoor in aanmerking. Wij zullen de bevindingen van deze   studie mee opnemen in een groot provinciaal dossier waarin o.m. de woonbehoeftes zullen worden vastgesteld.

Participatie

We hebben op het vlak van participatie geen lessen te krijgen van Groen. Het dossier werd gunstig geadviseerd door de GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening), waarin 16  leden  zetelen van  verschillende maatschappelijke geledingen  en burgers die  voeling hebben met wat reilt en zeilt in Geraardsbergen.De plannen van de Vooruitzichtstraat (en van het bouwproject) werden op initiatief van de dorpsraad van Nederboelare in openbare zitting besproken. Wie er nadien nog  vragen had, heeft die kunnen stellen.  We hebben de intentie om de participatie ook verder te integreren in de uitrol van de latere concrete plannen zelf.

Het partijprogramma van Groen

Ik lees in het programma van Groen het volgende

“We willen allemaal rustig wonen en toch winkels, openbaar vervoer en groen in de buurt hebben. In het lappendeken dat ons land vandaag is, is dat een hele uitdaging. Maar we kunnen het tij keren door voluit te kiezen voor  kwalitatieve kernversterking en verdichting.

De ideale stad of gemeente mengt verschillende woontypes, publieke ruimte, water en groen. Het  lobbenmodel  — ook perfect toepasbaar in kleinere steden en gemeenten — combineert compacte (stads)lobben met groene en blauwe vingers die tot in de kern van de stad of gemeente doordringen.

Daarnaast gebruiken we de bestaande ruimte  effici ënter  door hoger te bouwen, compacter te wonen, ruimte te delen, functies te verweven en ruimte tijdelijk in te vullen. Basisvoorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer zijn altijd  nabij  en vlot bereikbaar.”

Het dossier dat nu voorligt beantwoordt daar perfect aan…

X