Bijkomende agendapunten aangevraagd door oppositie Groen en Open VLD

unnamed.jpg

Oosterzele, 23/01/2018 – Bijkomend agendapunten van de oppositiepartijen Groen En Open VLD-Plus voor de gemeenteraadszitting van 25 januari.

Groen wil namelijk een statiegeld-alliantie en motiveert haar vraag als volgt:  Oosterzele kampt reeds geruime tijd met zwerfvuil, in het bijzonder blikjes die achteloos worden weggeworpen in weiden of akkers en zo een gevaar vormen voor landbouwdieren. Daarnaast oogt het zwerfvuil niet echt proper. Bovendien misloopt de industrie heel wat grondstoffen (blikjes, maar ook plastic flesjes) die kunnen herbruikt worden. Om de inzameling van hiervan te stimuleren wordt al langer gewag gemaakt van het invoeren van statiegeld. Onlangs sloot TestAankoop zich bij de Statiegeld-alliantie aan, een Nederlands- Vlaamse samenwerking die overheden wil aanzetten om het probleem structureel op te lossen. Uiteindelijk kan alleen zo de vervuiling van straten, bermen en zeeën aangepakt. Tenslotte kunnen de kosten van zwerfafval beter bij het verpakkende bedrijfsleven gelegd worden, dan bij burgers en lokale overheden. Grondstoffen zijn sowieso schaars en de toekomst die duurzaam is, is op basis van een circulaire economie: hergebruik in plaats van wegwerp.Is het bestuur bereid om deze Alliantie te onderschrijven en zo de druk te verhogen om met uitbreiding van statiegeld het zwerfafvalprobleem aan te pakken?
OpenVld-Plus wil een aantal interventies doen over het nieuwe systeem van huisvuilophaling.  Open VLD vraagt de meerderheid een cijferoverzicht van alle  ophalingen sinds het begin van de registratie per gewicht.  Open VLD plus wenst ook te weten hoe ver het staat met de procedure tot het aanstellen van een secretaris-algemeen directeur. Tenslotte  wil Open VLD-plus nog vragen over :  Recent hebben minister van jeugd  en minister van binnenlands bestuur, hiervoor een gratis tool ter beschikking gesteld: de jeugdmonitor.  Is de meerderheid bereid om via de tool kinderen en jongeren de komende zes maanden te bevragen in onze gemeente, en de resultaten hiervan voor te leggen aan de gemeenteraad? Dit kan belangrijk zijn voor het uittekenen van toekomstig beleid. Zo ja, wil het schepencollege advies vragen aan de jeugddienst en de jeugdraad over welke mogelijke manieren om de jongeren te bevragen het meest opportuun zijn; in de scholen; op het speelplein, in jeugdbewegingen, de bib, muziek- en balletscholen,… of een combinatie?
Bron : Communicatiedienst Oosterzele, Foto L.A.M.P.
X