Bertrand Vrijens  lijsttrekker bij de SP-A Merelbeke

DDL-sp-a-merelbeke-nieuwjaar-recetie-en-lijsttrekker-1.jpg

Merelbeke, 24/01/2018 – Zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de partij, werd Bertrand Vrijens voorgesteld als lijsttrekker van sp.a Merelbeke.

Ook de tweede plaats op de lijst werd bekendgemaakt. Dat is  Patricia Sarasyn-Dhaene.  Gaston De Bruyn gaat de lijst zal duwen. Bertrand is momenteel 2de schepen en neemt volgende domeinen voor zijn rekening: Mobiliteit, Cultuur, Bibliotheekwerking, Europese Zaken, Internationale Samenwerking, Informatie, Openbaarheid van Bestuur, Seniorenbeleid, Tewerkstelling, PWA en Buitenschoolse Opvang.

De partij communiceerde ook haar speerpunten:

– uitloop van de vermelde projecten en invulling + programmatie

– mobiliteit, met nog meer het accent op de veiligheid van de zwakke weggebruiker, cfr. uitvoering save-charter en aanpak/sensibilisatie snelheid/schoolomgevingen, met bijkomende flitspalen op alle toegangswegen en toegang tot kernen + overleg met de Lijn en Vlaanderen inzake openbaar vervoer en her aanleg Hundelgemsesteenweg

– ruimtelijke ordening (herbestemming woonuitbreidingsgebieden in het
buitengebied) en betaalbaar wonen / alternatieve woonvormen

– verderzetting van participatie via bewonersplatforms en oprichten van een
laatste platform in het centrum

– sociaal beleid verder zetten met aandacht voor iedereen die het financieel
minder breed heeft + betaalbare sport, jeugd en cultuur voor iedereen

Danny De Lobelle.

DDL sp a merelbeke nieuwjaar recetie en lijsttrekker (2)