De Houtemse gemeenteraad vergadert: enkele voetwegen worden afgeschaft

Houtem Gemeenteraad

Sint-Lievens-Houtem, 28/02/2018 – De gemeenteraadsleden van Sint-Lievens-Houtem vergaderen morgen om 20u00. Op de agenda staan volgende punten.

Huurovereenkomst loods (Gentsestraat)  voor de technische dienst. Ontwerp RUP zonevreemde bedrijven (fase 4 deelplan Tavernier en Rup ’t Zavelhof.

Afschaffen voetwegen nr 66 in de Nederweg, ook gedeeltelijk afschaffen buurtweg 48 en  Voetweg 70  binnen het project ’s Hondshuffel-verkaveling. Verder ook gedeeltelijke afschaffing van  voetweg 69  en 70 tussen Schoolstraat-Hofkouter en Mgr. Meulemanstraat.

De overname van verlichtingstoestellen, lichtbronnen en armaturen, het betreft een  overname voor 1  symbolische euro. De gemeente wil zich samen met Herzele en Zottegem kandidaat stellen voor zes jaar Belgische kampioenschappen (verschillende categorie ën en disciplines) voor een gezamenlijk bedrag van 360.000 euro.

Het budget 2018 van de kerkfabriek Oombergen dient goedgekeurd te worden. De jaarrekening van het OCMW werd goedgekeurd door de provinciegouverneur, de gemeente neemt daarvan akte.

Het gemeentelijk politiereglement wordt aangepast.

Herman De Knijf – foto L.A.M.P.