Is betalen per gewicht voor huishoudelijk afval duurder of goedkoper?

DDL-oosterzele-restafval-info-avond-10

Oosterzele, 05/03/2018 – In Oosterzele wordt tegenwoordig per gewicht betaald voor huisvuil. Maar is dat nu duurder of goedkoper? Enkele reacties.

Schepen Jan Martens NVA geef tekst en uitleg

Oosterzele werkt actief aan milieu en duurzaamheid. Een onderdeel is het terugdringen van de ecologische voetafdruk. Op het vlak van afval probeert Oosterzele zijn restafvalberg te verkleinen. Oosterzele haalde op dat gebied – ondanks eerder genomen maatregelen – nog steeds de slechtste cijfers van alle ILvA-gemeenten. Er was dus ruimte voor verbetering. Om aan die verbetering te werken, voerde Oosterzele i.s.m. ILvA het weegsysteem voor de huishoudelijke restfractie in. Zo betalen inwoners die goed sorteren minder dan inwoners die niet of weinig sorteren. De gemeente Oosterzele voerde ook een financi ële tegemoetkoming in voor inwoners met een medisch probleem en voor gezinnen met jonge kinderen.

In vergelijking met januari 2016 bracht Diftar 1,150 euro meer op in januari 2018. Het gaat dan over 32 000 euro in totaal tegenover 33 150 euro. Dit betekent ongeveer 3,6 %. De containers worden nu minder vaak ter lediging aangeboden dan voor het proefproject. 52% van de inwoners betaalt nu minder per aanbieding. 35% van de inwoners betalen minder dan 1 euro extra voor hun afvalfactuur. 13 procent biedt veel restafval aan en betaalt daar ook veel meer voor dan vroeger.

Open VLD: “De  Oosterzelenaar betaalt meer voor huisvuilophaling”

Filip Michiels, fractieleider Open Vld plus: Uit deze eerste (niet volledige) cijfers blijkt dat de Oosterzelenaar opnieuw de dupe wordt. Onze voorspelling dat elke inwoner gemiddeld meer moet betalen klopt alvast op basis van de cijfers van de maand januari, waarin bovendien 1/3 van de inwoners nog geen afval buitenplaatste. De restafvalcijfers laten dalen is ook een doel dat ook onze fractie nastreeft. Een platte belastingverhoging kan echter niet. Wil men de vervuiler (meer) laten betalen, dan moet men ook de algemene gemeentebelasting laten dalen. Anders passeert het bestuur twee maal aan de kassa. De meerderheid is nog steeds niet ingegaan op voorstellen van onze fractie hierover.

Jan Martens (NVA)  

Wat is er namelijk eerlijker dan afval betalen per gewicht? Voor bepaalde medische gevallen en gezinnen voorzien we toelagen zoals reeds gezegd.  Daarbovenop tonen de eerste cijfers aan dat 52 procent van de inwoners minder betaalt dan voorheen.  Wanneer 35 procent van de bevolking een kleine extra inspanning doet om minder restafval te produceren, zullen ook zij minder betalen en zitten we dus aan 87 % van de bevolking.  Open VLD-er Michiels  maakt daar van: “Oosterzelenaar betaalt gemiddeld meer” … Dit klopt  manifest niet, of hoe een eerlijk en toekomstgericht proefproject beklad wordt omwille van electorale redenen.

HDK, foto’s L.A.M.P en Danny De Lobele.