Open-VLD wil bredere fietspaden

Lode Bruneel en Tania Braems bredere fietspaden

Zottegem, 14/03/2018 –  Oppositiepartij Open-VLD pleit voor ‘sociale’ fietspaden waar je met twee naast elkaar kan rijden.

“Er werden de laatste jaren fietspaden in de Doolstraat, Wurmendries en binnenkort ook in de Bosveldstraat aangelegd”, aldus Open-VLD voorzitter Lode Bruneel en bestuurslid Tania Braems. “Dat is uiteraard positief maar telkens zijn ze amper 1 meter breed, terwijl de minimale breedte van een eenrichtingsfietspad volgens Wegen en Verkeer minstens 1,5 meter moet zijn. Je kan er dus niet met twee fietsers gezellig naast elkaar rijden, laat staan dat je fietsers vanuit de tegenovergestelde richting vlot kan kruisen. Als je een andere fietser dreigt te kruisen dient één van beide zijn fiets het pad af te sturen. Wie dat is heb je hopelijk uitgemaakt voor je op elkaar knalt. Enige voorrangsregel geldt hier niet. Ik stel me met het oog op zes jaren van het Belgisch Kampioenschap in Zottegem en onze buurgemeenten de vraag wat gaan we doen als wielerminnend Vlaanderen effectief in grote getale naar Zottegem afzakt? Gaan we bordjes plaatsen dat naast elkaar fietsen op onze nieuwe fietspaden verboden is?” In een reactie laat schepen Peter Vansintjan (CD&V) weten dat de keuze weloverwogen is. “Die fietspaden worden aangelegd op landwegen waar ook landbouwvoertuigen rijden. We namen daarom de breedte tussen de wielbasis zodat landbouwvoertuigen de fietspaden niet beschadigen. Bovendien dreigen bredere voetpaden ook al vlug door wagens te worden gebruikt.”

X